V 1. pololetí 2016 vzrostly průměrné mzdy v kraji o 1 004 Kč

 

Hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. pololetí 2016 v přepočtu na plně zaměstnané 24 047 Kč. Ve srovnání s 1. pololetím 2015 činil přírůstek mzdy 4,4 %. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny vzrostly v tomto období o 0,4 %, znamená to reálné zvýšení mezd o 4,0 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v 1. pololetí 2016 dosáhla výše 26 898 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 4,2 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,4 %, reálně tedy průměrná měsíční mzda vzrostla o 3,8 %. V podnikatelské sféře byl zaznamenán nárůst o 4,2 % (reálně o 3,8 %), v nepodnikatelské o 3,8 % (reálně o 3,4 %).

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20161)

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20161)

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy se v 1. pololetí 2016 řadí Jihočeský kraj na osmou příčku – podle absolutní hodnoty (na šestou podle hodnoty relativní). Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 2 851 Kč a proti průměru za Hlavní město Prahu dosahuje rozdíl již téměř 11 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst v absolutních hodnotách byl v Hlavním městě Praze. V relativních hodnotách byl v Praze nárůst naopak nejmenší, stejně jako v Moravskoslezském kraji, kde byla i hodnota v absolutních číslech nejmenší. Průměrné mzdy v Hlavním městě Praze tradičně zůstávají nejvyšší a převyšují průměrnou mzdu České republiky téměř o 30 %. Také ve Středočeském kraji byla průměrná mzda vyšší než celorepublikový průměr.

V oblasti zaměstnanosti se stále více projevují pozitivní trendy na trhu práce, roste ekonomická aktivita obyvatel. V 1. pololetí 2016 v rámci celé ČR došlo k nárůstu zaměstnanců o 2 %. V České republice bylo v tomto období zaměstnáno o 75,5 tisíc osob více než ve stejném období minulého roku. V žádném kraji již nedošlo k úbytku zaměstnanců. Nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (+ 3,1 %), v Jihočeském kraji byl nárůst počtu zaměstnanců nižší (1,3 %).

V 1. pololetí 2016 bylo v Jihočeském kraji zaměstnáno téměř 218,3 tisíc osob (přepočteno na plný úvazek), počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 2,9 tis.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2016 a její nárůst proti 1. pololetí 2015  
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2016 a její nárůst proti 1. pololetí 2015

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2016

Průměrná hrubá měsíční mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v Jihočeském kraji v samotném 2. čtvrtletí 2016 činila 24 456 Kč. Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2015 nominálně vzrostla o 4,0 %, absolutně o 942 Kč. Vzhledem k míře inflace, která ve 2. čtvrtletí představovala 0,2 %, došlo k nárůstu reálné mzdy v Jihočeském kraji o 3,8 %. Mzda vzrostla ve všech krajích ČR. Jihočeský kraj si podle procentního vyjádření mírně pohoršil; z 6. pozice ve stejném období předchozího roku sestoupil na sedmou příčku mezi kraji ČR.

V celé České republice dosáhla ve 2. čtvrtletí 2016 průměrná měsíční mzda 27 297 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 3,9 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen vzrostla reálně o 3,7 %. Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 23 047 Kč (muži 25 176 Kč, ženy 20 567 Kč) a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2015 vzrostl o 4,5 %

K nárůstu počtu zaměstnanců již došlo ve všech krajích ČR. V relativním vyjádření se nejvíc zvýšil počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze a Středočeském kraji. V Jihočeském kraji se zvýšil počet zaměstnanců o 1,1 %, tedy o 2,4 tis. osob.

 Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20161)

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20161)

 • Další informace naleznete v "Rychlé informaci" a v navazujících analýzách:
 • V 1. pololetí 2016 vzrostly průměrné mzdy v kraji o 1 004 Kč - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440