V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly mzdy v Jihočeském kraji meziročně o 1 566 Kč

 

Hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí 2016 v přepočtu na plně zaměstnané 24 192 Kč (zpracováno pracovištní metodou). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 1 566 Kč, tj. 6,9 %. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny vzrostly ve stejném období o 0,5 %, znamená to reálné zvýšení mezd o 6,1 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila 26 480 Kč. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2015 vzrostla nominálně o 4,4 %, reálně o 3,9 %. V podnikatelské sféře byl v tomto období zaznamenán nárůst o 4,0 %, v nepodnikatelské sféře o 3,6 %.

Medián mezd (22 533 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,5 %, u mužů činil 24 570 Kč, u žen byl 20 165 Kč.

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. čtvrtletí 2016 se řadí Jihočeský kraj na čtvrtou příčku – (podle absolutní i relativní hodnoty). Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 2 288 Kč a proti průměru za Hlavní město Prahu dosahuje rozdíl více než 8,4 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, kromě Hlavního města Prahy, kde naopak průměrná hrubá měsíční mzda nepatrně poklesla. V hlavním městě však tradičně zůstávají nejvyšší průměrné mzdy. Praha jako jediná převyšuje průměrnou mzdu České republiky, a to o více než o 24,4 %.

Ve vyšším nárůstu mezd je nezpochybnitelný nárůst dynamiky, roste zaměstnanost, firmy zaznamenaly nedostatek volné pracovní síly, proto musí nabízet vyšší mzdy.

Graf1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2016 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané) Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2016 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

V České republice se situace na trhu práce poněkud ztěžuje, v některých oblastech dochází k citelnému nedostatku pracovních sil.  V 1. čtvrtletí 2016 bylo zaměstnáno o téměř 81,1 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku; v relativním vyjádření to bylo o 2,1 % více. Největší relativní nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán v Hlavním městě Praze a Olomouckém kraji. V absolutních hodnotách byl největší nárůst evidenčního počtu zaměstnanců zaznamenán v Hlavním městě Praze (+25,1 tisíc).

V rámci zaměstnanosti došlo v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2016 ke zvýšení počtu zaměstnanců (+ 2,9 tis. osob), ale nárůst (v absolutních i relativních hodnotách) není tak velký jako ve většině ostatních krajů. Jihočeský kraj je v mezikrajském srovnání až na 11. pozici.

Tab.  Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20161)

Tab.  Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20161)

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2011 až 2016

Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2011 až 2016