Územní změny v Jihočeském kraji k 1. lednu 2016

 

K 1. lednu 2016 byly v rámci optimalizace vojenských újezdů dle zákona č. 15/2015 Sb., Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) ze dne 14. ledna 2015 provedeny územní změny, které změnily hranice krajů i okresů. Vojenský újezd Brdy byl zcela zrušen a další čtyři vojenské újezdy byly zmenšeny. Jedná se o území vojenských újezdů Boletice, Hradiště, Libavá a Březina.

Katastrální území jihočeského vojenského újezdu Boletice bylo zmenšeno o území nové obce Polná na Šumavě a další části výměry vojenského újezdu byly přičleněny k jiným obcím okresu Český Krumlov a Prachatice. Těmito územními změnami došlo ke změně výměry dotčených obcí okresu Český Krumlov a Prachatice a zároveň se změnila výměra vyšších územních celků – SO ORP Český Krumlov a Prachatice a okresů Český Krumlov a Prachatice. Území správního obvodu Český Krumlov a tedy i okresu Český Krumlov bylo zmenšeno o 182 ha, které naopak přibyly okresu a správnímu obvodu Prachatice.

Tab. 1 Územní změny v Jihočeském kraji k 1. lednu 2016

Ve vojenském újezdě Boletice žilo ke konci roku 2015 celkem 277 obyvatel, územními změnami došlo k přičlenění bývalých obyvatel újezdu do okolních obcí. Od 1. ledna 2016 v nové obci Polná na Šumavě žije 183 obyvatel, počet obyvatel Kájova se zvětšil o 68 obyvatel, v Křišťanově přibylo 7 obyvatel a v Ktiši 19.

Z vojenského újezdu Boletice byla k 1. lednu 2016 vyčleněna a vlastně znovu obnovena obec Polná na Šumavě. Tato obec se nachází v okrese Český Krumlov a je složena ze čtyř částí: Polná na Šumavě, Květušín, Olšina, Otice. K 1. lednu v obci žilo 183 obyvatel, 101 mužů a 82 žen. Výměra této obce je 1 916 ha (zemědělská půda 546 ha – trvalý travní porost 545 ha; nezemědělská 1 370 ha – lesní pozemky 555 ha, vodní plochy 136 ha).

 • Vojenský újezd Boletice a okolní obce - územní změny k 1. 1. 2016 - mapa
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440