Ubytovací zařízení a počet hostů podle obcí v roce 2020

 

V jižních Čechách se nejvíce hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) nacházelo ve městě Český Krumlov. Nejvíce lůžek k přenocování v HUZ nabízela v roce 2020 obec Lipno nad Vltavou a města České Budějovice, Český Krumlov a Třeboň.

Prvenství v počtu ubytovaných hostů v roce 2020 náleželo Českému Krumlovu a Českým Budějovicím (v obou více než 100 tis. osob). Primát v počtu přenocování si udržela Třeboň, zajisté i díky lázním, těsně před Lipnem nad Vltavou (v obou více než 300 tis. noclehů). Dohromady se tato čtyři sídla podílela na lůžkové kapacitě kraje 22 % a na počtu hostů v HUZ kraje i na počtu přenocování v roce 2020 rovnými 30 %.

Jihočeský kraj je turisticky atraktivním regionem, který bývá zásluhou rozsáhlé nabídky příležitostí k rekreaci vyhledávaný a hojně navštěvovaný zejména v letní sezóně. Nabízí široké spektrum ubytovacích možností. Ze všech krajů ČR má největší počet HUZ celkem a nejvíce penzionů, kempů a chatových osad a také nejvíce míst pro stany a karavany.

Z 624 jihočeských obcí mělo v roce 2020 na svém území alespoň jedno hromadné ubytovací zařízení 247 obcí a měst. To znamená, že nějakým typem HUZ bylo vybaveno 40 % obcí. Po jednom HUZ se nacházelo v 98 obcích, alespoň tři HUZ byla k dispozici v 97 obcích.

Tab. HUZ a jejich hosté ve vybraných obcích Jihočeského kraje v roce 2020

Tab. HUZ a jejich hosté ve vybraných obcích Jihočeského kraje v roce 2020

Největší počet HUZ v kraji má dlouhodobě město Český Krumlov. V roce 2020 jich ve městě bylo 122, ze dvou třetin šlo o penziony. Prvenství v lůžkové kapacitě ale patřilo Lipnu nad Vltavou, které v roce 2020 předstihlo s těsným náskokem dosavadního premianta České Budějovice. Třetí nejvyšší počet lůžek nabízel Český Krumlov. Zatímco na lůžkové skladbě Lipna se přesnou polovinou podílely hotely a v krajském městě jejich podíl představoval 52 %, v Českém Krumlově se největší část lůžkové kapacity nacházela v penzionech (44 %) a podíl připadající na hotely byl nižší (38 %).

Návštěvnost HUZ v obcích

Více než 10 tis. hostů ubytovaných v HUZ během roku 2020 bylo sečteno ve 21 jihočeských městech a obcích. V dalších 15 obcích se počet hostů ubytovaných v HUZ pohyboval mezi 6 tis. a 10 tis. osobami. Údaje za všech těchto 36 obcí a měst jsou uvedeny v přílohové tabulce. Vedle okresních měst jde nejčastěji o obce z turistických oblastí Lipenska, Šumavska, Třeboňska a České Kanady.

Opatření zavedená kvůli pandemii koronaviru se v roce 2020 promítla do poklesu výkonů HUZ, propadly se především počty zahraničních příjezdů. Počty tuzemských hostů sice také poklesly, ale díky letní sezóně, kdy byla opatření uvolněná, a také proto, že část rezidentů upřednostnila tuzemskou dovolenou před zahraniční, byl jejich výpadek méně dramatický. Výjimečně se počet hostů ubytovaných v HUZ v obci meziročně zvýšil, např. v Chlumu u Třeboně, Kunžaku, Týně nad Vltavou, Suchdolu nad Lužnicí a Borových Ladech, jak ukazuje tabulka v příloze.

Graf 1 Návštěvnost HUZ v obcích s největším počtem hostů

Graf 1 Návštěvnost HUZ v obcích s největším počtem hostů

 

Nejhlubší propad hostů (o více než polovinu) zaznamenala města České Budějovice, Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou, kde v předchozích letech převládala zahraniční klientela nad tuzemskou, a které tratily především kvůli výpadku hostů z Asie.

Z obcí a měst Jihočeského kraje přivítal v roce 2020 nejvíc hostů Český Krumlov, v jehož HUZ se ubytovalo 110 tis. osob. Cizinci tvořili necelou třetinu hostů (35 tis. osob). Na rozdíl od předchozích let, kdy mezi nimi převládali Asiaté, se nyní většinou jednalo o Evropany (54,7 %), především ze sousedních zemí Německa, Rakouska a Slovenska.

Ve srovnání s rokem 2019 se celkový počet hostů ubytovaných ve městě Český Krumlov snížil téměř o 60 %. V absolutním vyjádření představoval úbytek více než 160 tis. hostů, většinou cizinců. Z Asie, která bývala pro českokrumlovská HUZ nejsilnějším zdrojovým kontinentem, přijelo v roce 2020 pouhých 14 tis. osob oproti 123 tis. v roce 2019. I přes hluboký meziroční úbytek pocházelo stejně jako v předchozím roce nejvíc hostů z Tchaj-wanu.

V roce 2020 se na druhém místě s počtem 102 tis. ubytovaných hostů umístilo město České Budějovice, přičemž cizinci tvořili 34,5 % z ubytovaných. Znamenalo to nejvyšší podíl zahraničních návštěvníků mezi obcemi kraje. Cizinci ubytovaní v krajském městě většinou pocházeli z Evropy (70,8 %), především z Německa.

Oproti roku 2019, kdy se krajské město umístilo v čele jihočeského žebříčku obcí podle počtu ubytovaných hostů, se jeho návštěvnost v roce 2020 propadla o 65,2 %. V absolutním vyjádření došlo k úbytku 191 tis. hostů, většinou cizinců (−172 tis. osob), a to zejména z Asie. Zatímco v roce 2019 se v HUZ krajského města ubytovalo 131 tis. hostů z Asie, v roce 2020 jich bylo pouhých 10 tis. Počet nerezidentů z evropských zemí se snížil ze 71 tis. osob v roce 2019 na 25 tis. osob v roce 2020.

Graf 2 Nerezidenti podle zemí v HUZ měst Český Krumlov a České Budějovice

Graf 2 Nerezidenti podle zemí v HUZ měst Český Krumlov a České Budějovice

Třetí místo podle počtu hostů a druhé místo podle počtu přenocování v kraji obsadilo Lipno nad Vltavou, kde se v HUZ ubytovalo 77 tis. osob na 316 tis. nocí. Rozhodující část klientů v HUZ Lipna vždy tvořili tuzemští hosté. V roce 2020 představoval podíl cizinců jednu pětinu, v předchozích letech jednu třetinu. Zatímco v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích byla HUZ využita nejčastěji k ubytování na jednu či dvě noci, v Lipně nad Vltavou přespali hosté z tuzemska v průměru 4 noci a hosté z ciziny v průměru 5 nocí. V meziročním srovnání se počet ubytovaných osob v lipenských HUZ i jejich přenocování snížil cca o 18 %.

Čtvrté místo v žebříčku jihočeských obcí podle počtu ubytovaných hostů a první místo podle počtu přenocování obsadilo lázeňské město Třeboň, která se opírá téměř výhradně o domácí klientelu. V roce 2020 se v třeboňských HUZ ubytovalo 51 tis. osob na 317 tis. nocí. Tuzemští hosté se na celkovém počtu hostů podíleli 95 % a na počtu přenocování dokonce 98 %. Průměrný host se v Třeboni zdržel na 6,2 noci, což město zařadilo na druhé místo mezi jihočeskými obcemi podle průměrného počtu přenocování. Na prvním místě bylo další lázeňské město – Bechyně, s průměrným počtem 9,3 nocí.