Ubytovací zařízení a počet hostů podle obcí v roce 2018

 

V Jihočeském kraji mělo v roce 2018 nejvíc hromadných ubytovacích zařízení město Český Krumlov (109). Největší lůžkovou kapacitu nabízelo město České Budějovice. Nejvíc hostů (přes 290 tis.) se ubytovalo v Českém Krumlově – 17 % z počtu hostů Jihočeského kraje. Prvenství v počtu přenocování si však udržela Třeboň, jistě i díky lázeňství. S více než 420 tis. noclehy se podílela na celokrajském úhrnu 9,7 %.

Jihočeský kraj je vyhledávaný a hojně navštěvovaný zejména díky pestré nabídce zajímavých míst, od turisticky atraktivních historických a kulturních sídel, přes malebné přírodní lokality, po širokou nabídku rekreačních vodních ploch a vodních toků. Poptávka po ubytování se promítá do širokého spektra ubytovacích zařízení. Jižní Čechy mají ze všech krajů ČR největší počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) a také nejvíc kempů, chatových osad a penzionů.

V roce 2018 bylo v jihočeských HUZ téměř 57 tis. lůžek, druhý nejvyšší počet mezi kraji po Praze. Zajímavostí je, že díky pestré škále HUZ, se v hotelech nalézá pouhá pětina (22 %) z celkového lůžkového fondu, to představuje nejnižší podíl mezi kraji. Jihočeská HUZ kromě toho disponují dlouhodobě největším počtem míst pro stany a karavany mezi kraji. Se 14 tis. místy kraj přispívá do celorepublikového úhrnu téměř 27 %.

Z 624 jihočeských obcí má na svém území alespoň jedno hromadné ubytovací zařízení 232 obcí a měst. To znamená, že nějakým typem HUZ je vybaveno 37 % jihočeských obcí.

Největší počet hromadných ubytovacích zařízení má v kraji město Český Krumlov. V roce 2018 jich ve městě bylo 109, z více než 60 % šlo o penziony. Prvenství v lůžkové kapacitě si ale drží krajské město díky skladbě HUZ, ve které prim hrají hotely. V Českých Budějovicích bylo k dispozici na 3,5 tis. lůžek (včetně sezónních), z toho 48 % bylo v hotelech. V letní sezóně nabídku rozšiřují vysokoškolské koleje, v roce 2018 se na počtu lůžek podílely 13 %. Druhý největší počet lůžek v kraji nabízelo Lipno nad Vltavou (3,2 tis.), těsně před Českým Krumlovem (3,1 tis. lůžek).

Z obcí a měst Jihočeského kraje přivítal nejvíc hostů Český Krumlov. V roce 2018 se zde v HUZ ubytovalo 294 tis. osob, z toho 72 % tvořili cizinci (212 tis. osob). Oproti roku 2017 se zvýšil počet ubytovaných hostů z tuzemska o 24 % a z ciziny o 16 %. V celorepublikovém srovnání se Český Krumlov zařadil celkovým počtem ubytovaných v HUZ na šesté místo a počtem ubytovaných cizinců dokonce na čtvrté místo (za hlavní město Prahu, Brno a Karlovy Vary). Do města nejčastěji míří turisté z Asie, kteří zde přespí zpravidla jednu noc. V roce 2018 tvořili víc než 20 % zahraničních hostů Tchaj-wanci, dalších 20 % Číňané, 8 % Jihokorejci a 6 % Japonci. Celkem se z těchto čtyř asijských zemí ve městě ubytovalo 118 tis. osob.

Druhý nejvyšší počet ubytovaných hostů v kraji měly České Budějovice. V HUZ krajského města přenocovalo 268 tis. hostů, z toho 74 % tvořili cizinci (198 tis. osob). Mezi zahraničními hosty bylo nejvíc Číňanů, Jihokorejců a Němců (z těchto zemí se tu ubytovalo víc osob než v Českém Krumlově). Ve srovnání s rokem 2017 se návštěvnost města zvýšila víc než o čtvrtinu. Počet tuzemských hostů se sice snížil, ale nebývale se zvýšil zájem ze strany zahraničních hostů – o více než 40 % a počet přenocování o 33 %. Počet čínských turistů se téměř zdvojnásobil a o polovinu se zvýšil počet turistů z Tchaj-wanu. V celorepublikovém žebříčku se České Budějovice objevily v první desítce nejnavštěvovanějších obcí, počtem ubytovaných cizinců obsadily dokonce páté místo hned za čtvrtým Českým Krumlovem.

Graf Zahraniční hosté podle země původu ubytovaní v HUZ obcí s největším počtem hostů v roce 2018

Graf Zahraniční hosté podle země původu ubytovaní v HUZ obcí s největším počtem hostů v roce 2018

Třetí místo v kraji podle počtu hostů obsadilo s velkým odstupem Lipno nad Vltavou, kde se v HUZ ubytovalo téměř 98 tis. osob, většinou z tuzemska. Cizinci se na počtu ubytovaných podíleli jednou třetinou. Zatímco v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích byla HUZ využita nejčastěji k ubytování na jednu noc, v Lipně nad Vltavou přespali hosté z tuzemska v průměru 3,4 noci a hosté z ciziny v průměru 5,4 noci. Ve srovnání s rokem 2017 se počet ubytovaných v místních HUZ zvýšil o 10 %, počet přenocování vzrostl o 1 %. Skladbou zahraničních hostů, ve které převládali hosté z evropských zemí, zejména z Německa (37 %) a Nizozemska (28 %), se Lipno nad Vltavou výrazně odlišuje od prvních dvou měst.

Tato tři jihočeská sídla se na celokrajském počtu ubytovaných cizinců podílela téměř 70 %. Jejich podíl na počtu tuzemských hostů byl ale výrazně nižší (20 %). Preference zahraničních hostů se často liší podle toho, odkud pocházejí. Např. Japonci, Tchaj-wanci a Američané směřují na jih Čech především kvůli Českému Krumlovu. Z Japonců, kteří nocovali na jihu Čech, přespalo v Českém Krumlově 77 %, z Tchaj-wanců 73 % a z hostů z USA 64 %. Tři čtvrtiny ze všech Číňanů a Jihokorejců a polovina Rakušanů zvolila k přenocování České Budějovice nebo Český Krumlov. Lipno nad Vltavou si oblíbili Nizozemci, ubytovalo se tu 43 % z nizozemských návštěvníků kraje.

Tab. HUZ a jejich hosté ve vybraných obcích Jihočeského kraje v roce 2018

Tab. HUZ a jejich hosté ve vybraných obcích Jihočeského kraje v roce 2018

Čtvrté místo v kraji podle počtu ubytovaných hostů obsadila Hluboká nad Vltavou s téměř 80 tis. hosty. S mírnou převahou šlo častěji o cizince.

Na pátém místě podle počtu ubytovaných se umístila Třeboň, která se zejména díky lázeňství drží v čele jihočeského žebříčku podle počtu přenocování. V roce 2018 se v třeboňských HUZ ubytovalo víc než 70 tis. osob na víc než 420 tis. nocí. Na rozdíl od již zmíněných měst a obcí se Třeboň opírá téměř výhradně o domácí klientelu. Z celkového počtu ubytovaných osob tvořili v Třeboni tuzemští hosté 86 %, na počtu přenocování se podíleli dokonce 95 %.

V Jihočeském kraji bylo v roce 2018 sečteno u 28 měst a obcí, že se tam v HUZ ubytovalo alespoň 10 tis. hostů. Údaje za tyto obce jsou uvedeny v příloze. Protože nyní vrcholí turistická sezóna a lidé často namísto skutečného moře volí jihočeské „moře“ – Lipno, nebo splouvají Vlta­vu, byla textová tabulka doplněna o souhrn za obce kolem Lipna (Černou v Pošumaví, Frymburk, Horní Planou, Lipno nad Vltavou, Novou Pec a Přední Výtoň) a za městečka pod Lipnem, na jejichž území jsou kolem řeky tábořiště a kempy (Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou a Větřní).

V obcích na březích Lipna bylo v roce 2018 celkem 143 HUZ (včetně 67 sezónních). V těchto zařízeních se nacházelo 15 % celkové lůžkové kapacity kraje a 20 % všech míst pro stany a karavany. Ubytovalo se tu téměř 240 tis. hostů na 833 tis. nocí. Čtvrtinu hostů tvořili cizinci, kteří se ubytovali v průměru na 4 noci. Hosté z tuzemska v průměru přespali 3,3 noci.

Ve městech Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou a Větřní bylo v roce 2018 celkem 25 HUZ s více než 1 tis. lůžek, z toho 7 kempů s 875 místy pro stany a karavany. Ubytovalo se tu přes 60 tis. hostů na 106 tis. nocí. Cizinci se na počtu hostů podíleli 12 % a v HUZ se zdrželi na jednu až dvě noci. Tuzemští hosté se v průměru ubytovali na 2 noci. Tato čísla nejsou ve srovnání s dalšími výše uvedenými vysoká, ale počet hostů i přenocování celkem za tato tři městečka byl větší než např. za město Jihlava nebo jihočeský Tábor.

 • Další informace:
 • Ubytovací zařízení a počet hostů podle obcí v roce 2018 (komentář ve formátu PDF)
 • Hromadná ubytovací zařízení a jejich hosté ve vybraných obcích Jihočeského kraje v roce 2018 (textová)
 • Hromadná ubytovací zařízení a jejich hosté ve vybraných obcích Jihočeského kraje v roce 2018
 • Hromadná ubytovací zařízení a jejich návštěvnost v krajích ČR a okresech Jihočeského kraje v roce 2018
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690