Stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2019

 

V roce 2019 vydaly stavební úřady v Jihočeském kraji 6 719 stavebních povolení, tedy o 5,2 % stavebních povolení více proti předchozímu roku. Předpokládaná orientační hodnota povolených staveb v kraji činila 20,6 mld. Kč a byla meziročně o 4,4 mld. Kč vyšší. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 3 071 tis. Kč.

V Česku bylo v roce 2019 vydáno 86 283 stavebních povolení, přičemž meziroční nárůst činil více než 6 %. Ve všech krajích kromě hlavního města Prahy se počet vydaných stavebních povolení proti předchozímu roku zvýšil, nejvíce ve Středočeském kraji (+11,3 %). V Praze došlo meziročně k poklesu o 7,4 %.

Jihočeském kraji se stejně jako v téměř celém Česku počet vydaných stavebních povolení meziročně zvýšil. Celkem jich v kraji v roce 2019 bylo vydáno 6 719, což představovalo necelých 8 % ze všech stavebních povolení vydaných v ČR. S tímto podílem se kraj umístil na čtvrté nejvyšší příčce v mezikrajském srovnání.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2019

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2019

V jižních Čechách v roce 2019 připadalo více než polovina vydaných stavebních povolení na budovy a 12,2 % na stavby na ochranu životního prostředí. Z celkového počtu stavebních povolení byla více než třetina vydána na stavby bytových budov a necelých 19 % na stavby nebytových budov.

Situace v jihočeských okresech je proměnlivá. Přestože v absolutních číslech bylo nejvíce stavebních povolení vydáno v okrese České Budějovice, meziročně zde došlo k mírnému poklesu. Naopak v okresech s nejmenšími počty vydaných povolení (Písek a Prachatice) došlo k nejvýraznějším meziročním nárůstům – na Písecku o čtvrtinu a na Prachaticku o více než 11 %.

Více než 1 000 vydaných stavebních povolení bylo vydáno v okresech České Budějovice, Jindřichův Hradec a Tábor.

Graf 1 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji

Graf 1 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji

Orientační hodnota staveb, na které bylo v roce 2019 vydáno stavební povolení, dosáhla v Česku 414,3 mld. Kč a meziročně se zvýšila o 15,7 %. Také ve většině krajů Česka byl zaznamenán nárůst orientační hodnoty staveb, největší na Liberecku (+54,4 %). K poklesu hodnoty staveb došlo v krajích Královéhradeckém (−14,5 %) a Plzeňském (−22,1 %).

V Jihočeském kraji v roce 2019 činila orientační hodnota staveb 20,6 mld. Kč a oproti předcho-zímu roku byla o více než 27 % vyšší. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení meziročně vzrostla o 21,0 % a činila 3 071 tis. Kč. Přesto patřila k nejnižším a v mezikrajském srovnání obsadila 12. příčku. Nižší hodnoty uvedly už jen kraje Středočeský a Plzeňský. Ve srovnání s republikovým údajem byla průměrná hodnota stavby na 1 povolení v kraji nižší o 1 731 tis. Kč.

Tab. 2: Orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v roce 2019

Tab. 2: Orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v roce 2019

Nejvyšší měrou se na celkové orientační hodnotě staveb kraje podílely okresy České Budějovice (33,6 %) a Tábor (20 %). Nejnižší hodnotu staveb vykázal okres Strakonice a na hodnotě kraje se podílel pouze z 6,5 %.

Průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení, která v kraji činila 3 071 tis. Kč, překonalo pět okresů, přičemž nejvyšší hodnotu vykázaly stavby na Českobudějovicku (4 394 tis. Kč). Nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Strakonice (1 414 tis. Kč).

Graf 2 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb podle okresů v roce 2019

Graf 2 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb podle okresů v roce 2019

 • Stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2019 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2019
 • Tab 2 Orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v roce 2019
 • Další informace:
 • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.votrubova@czso.cz
  Tel.: 386 718 450