Stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2018

 

V roce 2018 vydaly stavební úřady v Jihočeském kraji 6 387 stavebních povolení, tedy o 4 % stavebních povolení méně oproti předchozímu roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v kraji činila 16,2 mld. Kč a byla o více než 1 miliardu vyšší než v roce 2017.

V České republice bylo v roce 2018 vydáno 81 174 stavebních povolení, což činilo meziroční pokles o více než 3 %. Ve většině krajů se počet vydaných stavebních povolení snížil, nejvíce v hlavním městě Praze (o 22 %). Meziročně více vydaných povolení bylo ve 4 krajích. V Jihočeském kraji se stejně jako v České republice meziročně snížil počet vydaných stavebních povolení. Celkem jich v kraji bylo vydáno 6 387, což představovalo téměř 8 % ze všech stavebních povolení, které byly vydány v Česku.

Tab. 1: Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2018

Tab. 1: Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2018

V jižních Čechách v roce 2017 připadalo 35,3 % vydaných stavebních povolení na stavby bytových budov, 19,0 % na stavby nebytových budov, 12,3 % na stavby na ochranu životního prostředí a na ostatní stavby 33,4 %. Více než 1 000 vydaných stavebních povolení bylo zaznamenáno v okresech České Budějovice, Jindřichův Hradec a Tábor.

Graf 1: Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v okresech Jihočeského kraje v roce 2018

Graf 1: Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v okresech Jihočeského kraje v roce 2018

Orientační hodnota staveb, na které bylo v roce 2018 vydáno stavební povolení, dosáhla v České republice 358,1 mld. Kč. V polovině krajů Česka se zvýšila orientační hodnota staveb, nejvíce na Plzeňsku (o 19,5 %). V Jihočeském kraji činila orientační hodnota staveb 16,2 mld. Kč a oproti předchozímu roku byla o více než 7 % vyšší. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení meziročně vzrostla o 11,8 %, činila 2 539 tis. Kč. I přesto nadále zůstávala nejnižší ze všech krajů Česka. Oproti celorepublikovému průměru byla v kraji nižší o 1 872 tis. Kč.

Graf 2: Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v letech 2007 až 2018

Graf 2: Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v letech 2007 až 2018

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, v Jihočeském kraji připadalo 37,3 % na stavbu bytových budov, 31,5 % na nebytové budovy, na ostatní stavby 24,7 % a pouze 6,4 % na stavby na ochranu životního prostředí. Nejvíce se meziročně zvýšila orientační hodnota stavebních povolení v okrese Český Krumlov, naopak pokles byl zaznamenán pouze v okrese Písek. Orientační hodnota povolených staveb přesahující 4 mld. Kč byla dosažena pouze v okrese České Budějovice. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení vyšší než 3 mil. Kč byla dosažena na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Prachaticku, naopak nejnižší průměrná hodnota stavebního povolení byla na Strakonicku.

Tab. 2: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2018

Tab. 2: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2018