Stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2017

 

V roce 2016 vydaly stavební úřady v Jihočeském kraji 6 660 stavebních povolení, tedy o 5 stavebních povolení více oproti předchozímu roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v kraji činila 15,1 mld. Kč a byla o téměř 8 % nižší než v roce 2016.

V České republice bylo v roce 2017 vydáno 84 164 stavebních povolení, což bylo meziročně o 1 % více. Ve většině krajů se počet vydaných stavebních povolení zvýšil, nejvíce (o téměř 10 %) v Olomouckém kraji, meziročně méně povolení bylo vydáno v 5 krajích, nejvýraznější pokles (o necelých 6 %) vykázalo Hlavní město Praha. V Jihočeském kraji se stejně jako v České republice meziročně zvýšil počet vydaných stavebních povolení o 1 % a bylo jich vydáno 6 660, což představovalo 7,9 % ze všech vydaných povolení v Česku.

Tab. 1: Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2017

Tab. 1: Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2017

V jižních Čechách v roce 2017 připadalo 34,1 % vydaných stavebních povolení na stavby bytových budov, 21,1 % na stavby nebytových budov, 11,9 % na stavby na ochranu životního prostředí a na ostatní stavby 32,9 %. Více než 1 000 vydaných stavebních povolení bylo zaznamenáno jen v okrese České Budějovice a Jindřichův Hradec. Ve všech okresech kromě Jindřichohradecka se meziročně zvýšil počet vydaných povolení, nejvíce na Prachaticku (o 19,4 %).

Graf 1: Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v okresech Jihočeského kraje v roce 2017

Graf 1: Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v okresech Jihočeského kraje v roce 2017

Orientační hodnota staveb, na které bylo v roce 2017 vydáno stavební povolení, dosáhla v České republice 352,9 mld. Kč, tedy téměř o čtvrtinu více než v roce 2016. Kromě Jihočeského kraje se zvýšila orientačního hodnota staveb ve všech krajích, nejvíce na Královéhradecku (o 56,3 %). V Jihočeském kraji činila orientační hodnota staveb 15,1 mld. Kč a oproti roku byla nižší o necelých 7 %. I přes meziroční pokles byla orientační hodnota jihočeských staveb v roce 2017 vyšší než v letech 2012 až 2015. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení meziročně klesla o 8,6 %, činila 2 271 tis. Kč a byla nejnižší ze všech krajů Česka. Oproti celorepublikovému průměru byla v kraji nižší o 1 923 tis. Kč.

Graf 2: Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v letech 2006 až 2017

Graf 2: Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v letech 2006 až 2017

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, v Jihočeském kraji připadalo 38,0 % na stavbu bytových budov, 30,4 % na nebytové budovy, na ostatní stavby 24,9 % a pouze 6,7 % na stavby na ochranu životního prostředí. Nejvíce se meziročně zvýšila orientační hodnota stavebních povolení v okrese Prachatice, naopak nejvýraznější pokles zaznamenal okres Český Krumlov. Orientační hodnota povolených staveb přesahující 4 mld. Kč byla dosažena pouze v okrese České Budějovice. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení vyšší než 3 mil. Kč byla dosažena na Písecku a Prachaticku, naopak nejnižší průměrná hodnota stavebního povolení byla na Strakonicku.

Tab. 2: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2017

Tab. 2: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2017