Hodnota povolených staveb v Jihočeském kraji od roku 2000

 

po kliknutí na sloupce se zobrazí graf s orientační hodnotou staveb dle typu za okresy Jihočeského kraje v daném roce

FusionCharts XT se zobrazi zde!