Stav hospodářských zvířat k 1. dubnu 2018

 

V zemědělském sektoru Jihočeského kraje se oproti loňskému soupisu stav skotu téměř nezměnil, zvýšil se počet koz, ovcí a koní, došlo však ke snížení stavů prasat a drůbeže. Tento meziroční vývoj se z části shoduje s celorepublikovými trendy, protichůdný je u prasat a drůbeže.

Tab. Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje

Tab. Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje

Stavy skotu v zemědělských podnicích Jihočeského kraje i České republiky meziročně stagnují, poté co v předchozích čtyřech letech mírně rostly. Po roce 2001 však spíše převládal trend pozvolného zmenšování chovů. Ve srovnání s tehdejším soupisem jsou současné stavy skotu nižší – v kraji o  5 %, v ČR o 10 %. Počet krav je přitom (ve srovnání s rokem 2001) v kraji prakticky totožný, zatímco v ČR poklesl o 4 %.

Chov prasat, který je dlouhodobě značně utlumován, zaznamenal v Jihočeském kraji meziroční pokles o 2 %. Ve srovnání se soupisem v roce 2001, kdy bylo v kraji sečteno více než 400 tis. kusů prasat, byl letošním soupisem zjištěný počet pouze čtvrtinový. V celé ČR se dlouhodobý pokles počtu prasat zastavil v roce 2012, v dalších letech stavy kolísaly, aby v roce 2018 meziročně vzrostly o 4 %. Celorepublikový úbytek proti roku 2001 je sice méně dramatický než v kraji, přesto je ale značný - 55 %. Stavy prasnic v jihočeském zemědělském sektoru se na rozdíl od prasat  proti minulému soupisu zvýšily, v dlouhodobém pohledu však zaznamenaly ještě strmější propad. Jejich počet zjištěný soupisem k 1. 4. 2018 byl ve srovnání se soupisem 2001 v jihočeském zemědělském sektoru na 23 % a v ČR na 32 % tehdejšího stavu.

Graf Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje v letech 2001 až 2018
  (podle stavu ke dni soupisu)

Graf Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje v letech 2001 až 2018

Stavy ovcí, koz a koní se v jihočeském zemědělském sektoru oproti minulému roku mírně zvýšily a pokračují tak v dlouhodobém trendu zvyšování počtu, který je výrazný zejména u ovcí. Podobný vývoj – dlouhodobý i meziroční, platí i pro zemědělský sektor České republiky. Oproti výsledkům soupisu 2001 jsou stavy ovcí chované zemědělci v Jihočeském kraji víc než dvojnásobné a celorepublikově jsou dokonce dva a půl krát vyšší. Stavy koz jsou ve srovnání se soupisem 2001 v kraji o 85 % vyšší a v ČR jsou víc než dvojnásobné. Stavy koní jsou v kraji ve srovnání s rokem 2001 vyšší o 47 % a v ČR o 63 %.

Stavy drůbeže každoročně kolísají, do značné míry i vlivem termínu vyskladnění (před nebo po datu soupisu). V jihočeských zemědělských podnicích byl soupisem k 1. 4. 2018 zjištěn meziroční pokles stavů drůbeže o 6 %; proti tomu v ČR se stavy drůbeže zvýšily o 10 %. V dlouhodobé časové řadě mají počty drůbeže klesající trend. Ve srovnání se soupisem 2001 byly letos v kraji o víc než polovinu nižší, v ČR o pětinu nižší.

Počet samotných slepic ke dni soupisu v kraji meziročně klesl o 13 %, naproti tomu v ČR vzrostl o 17 %. Ve srovnání se soupisem 2001 se počet slepic v kraji propadl téměř o 60 %. Naprosto odlišný byl celorepublikový vývoj, když soupisem k 1. 4. 2018 byl zjištěn v zemědělském sektoru nejvyšší počet slepic od roku 2001 – téměř 8 mil. ks. Tento počet je proti roku 2001 o 14 % vyšší.

V porovnání s ostatními kraji České republiky měl Jihočeský kraj ke dni soupisu nejpočetnější stáda ovcí, skotu i samotných krav. Na druhém místě byl v chovu koní (po Středočeském kraji včetně Prahy). Toto umístění korespondovalo s druhou nejvyšší výměrou zemědělské půdy (po Středočeském kraji). Plochu orné půdy má Jihočeský kraj až čtvrtou nejvyšší, a do značné míry i kvůli tomu, je jeho umístění v chovu prasat a drůbeže horší. Podle stavu ke dni soupisu se kraj v chovu prasat i drůbeže řadí na šesté místo, když si proti loňsku o jedno místo pohoršil.

intenzitě chovu hospodářských zvířat (podle výsledků do roku 2017) Jihočeský kraj nedosahuje tak vysoké umístění jako při hodnocení podle samotných početních stavů. V intenzitě chovu skotu obsazoval zpravidla třetí místo, aby si v roce 2017 polepšil a posunul se před Plzeňský kraj na místo druhé za Kraj Vysočina. V intenzitě chovu ovcí a koní se Jihočeský kraj řadil nejčastěji na šesté nebo sedmé místo, první místo patří v obou ukazatelích dlouhodobě Libereckému kraji. V intenzitě chovu prasat jihočeští zemědělci až do roku 2010 obsazovali druhé až čtvrté místo mezi kraji, posléze se jejich umístění zhoršovalo a v letech 2016 a 2017 se umístili na devátém místě. První příčka patřila nejčastěji Kraji Vysočina. V intenzitě chovu drůbeže se v letech 2015 až 2017 Jihočeský kraj řadil na sedmé nebo deváté místo, rekordní intenzitu měl v uvedených letech Pardubický kraj.

 • Další informace o stavech hospodářských zvířat podle druhů a kategorií naleznete v publikaci:
 • Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Hospodářská zvířata podle krajů
 • Kontakt:
  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690