Statistické bulletiny Jihočeského kraje

 

kliknutím na X se do nového okna otevře bulletin za Jihočeský kraj za požadované období
 

Rok 1. čtvrtletí 1. až 2. čtvrtletí 1. až 3. čtvrtletí 1. až 4. čtvrtletí
2022 X X X X
2021 X X X X
2020 X X X X
2019 X X X X
2018 X X X X
2017 X X X X
2016 X X X X
2015 X X X X
2014 X X X X
2013 X X X X
2012 X X X X
2011 X X X X
2010 X X X X
2009 X X X X
2008 X X X X
2007 X X X X
2006 X X X X
2005 X X X X