Odhad sklizně k 15. 8. je oproti červnovému vyšší

 

Podle odhadu výnosů a sklizně k 15. srpnu očekávají jihočeští zemědělci, že oproti loňské sklizni dosáhnou lepší výsledky u všech základních druhů obilovin s výjimkou ječmene. Podstatně vyšší a téměř rekordní sklizeň předpokládají u řepky, ale u brambor dojde podle odhadu k propadu sklizně.

Ve srovnání s červovým odhadem, který se týkal základních obilovin a řepky, jsou výsledky srpnového odhadu za tyto plodiny lepší.

Tab. Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. 8. 2018

Tab. Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. 8. 2018

Jihočeští zemědělci očekávají u všech druhů základních obilovin ve srovnání s uplynulým desetiletím nadprůměrné hektarové výnosy. Odhadované výnosy by měly být vyšší i ve srovnání s minulým rokem, pouze u ječmene ozimého je srpnový odhad o více než 10 % nižší. Předpokládaná úroda ječmene ozimého tak i přes rozšíření ploch nedosáhne o 9 % loňské sklizně. U ječmene jarního se jen těsně nepodaří dosáhnout loňské produkce, když letošní odhadovaný výnos je vyšší, ale osevní plochy jsou menší. Celková sklizeň ječmene je odhadována o 5 % nižší, kvůli úbytku ploch a poněkud nižšímu výnosu. 

U naší stěžejní obiloviny – pšenice ozimé – se zásluhou vyššího odhadovaného výnosu ve srovnání s rokem 2017 a díky rozšíření osevních ploch očekává v kraji o 4 % větší sklizeň. Pšenice jarní, jejíž výnos se také odhaduje meziročně vyšší, bude sklizeno méně než v roce 2017 kvůli menší výměře. Celková produkce pšenice se odhaduje o 3 % vyšší zejména zásluhou lepšího výnosu.

Z dalších druhů základních obilovin se u žitatritikale předpokládá vyšší sklizeň, jak díky rozšíření jejich ploch, tak vlivem lepšího výnosu. U ovsa je odhadovaná sklizeň vyšší zásluhou vynikajícího výnosu navzdory výrazně menším osevním plochám. V srpnu odhadované výnosy žita, tritikale a ovsa jsou v Jihočeském kraji druhé nejvyšší za posledních 15 let.

Celková produkce základních obilovin by podle srpnového odhadu měla být o 1 % vyšší než sklizeň roku 2017. I přes úbytek osevních ploch lze tento výsledek připsat zcela na vrub lepšího hektarového výnosu.

Pro řepku byl letošní rok příznivý. V kraji odhadovaný výnos je historicky druhý nejvyšší po sklizni roku 2014. Díky tomuto výnosu podpořenému mírným rozšířením ploch se očekává druhá nejvyšší sklizeň v historii, která by podle odhadu měla být o 22 % vyšší než loni.

Poprvé byla v letošním roce odhadována sklizeň brambor, kukuřice na zrnokukuřice na zeleno a siláž. Letos se těmto plodinám kvůli suchu nedařilo. Jejich odhadované výnosy jsou podprůměrné a oproti loňsku výrazně nižší. U brambor jsou navíc plochy proti loňsku poněkud menší, takže se očekává pokles  sklizně o 18 %. Úroda kukuřice na zrno by díky podstatně větším sklizňovým plochám měla být o 19 % vyšší než loni. U kukuřice na zeleno a siláž se celková sklizeň se předpokládá o 7 % nižší.

Graf Odhad sklizně k 15. 8. 2018 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin
v letech 2008–2017 za zemědělské podniky Jihočeského kraje


Graf Odhad sklizně k 15. 8. 2018 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2008–2017 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Na rozdíl od Jihočeského kraje se za zemědělský sektor České republiky očekává podle srpnového odhadu hektarový výnos a sklizeň základních obilovin nižší než loni. U pšenice se očekává pokles sklizně v 10 krajích, v ČR celkem o 4,3 % (-204 tis. tun). Nižší sklizeň ječmene je odhadována v 11 krajích včetně Jihočeského, v celé republice o 4,5 % (-77 tis. tun). U žita, ovsa a tritikale, které jsou pěstovány na mnohem menší ploše než pšenice a ječmen (podíl na celorepublikové výměře základních obilovin představuje 8,5 %) se očekává meziročně vyšší sklizeň. Nárůst sklizně žita odhadují všechny kraje kromě dvou, v ČR celkem by podle odhadu měla být vyšší o 16,5 % (+18 tis. tun). Vyšší produkci ovsa očekávají všechny kraje kromě jednoho, v ČR se předpokládá nárůst o 14,6 % (+21 tis. tun). Vyšší sklizeň tritikale odhadují zemědělci v 8 krajích, celorepublikový odhad je oproti loňské sklizni vyšší o 2,6 % (+5 tis. tun).

Odhadovaná republiková sklizeň řepky je meziročně vyšší a ve všech krajích kromě jednoho nadprůměrná. Oproti roku 2017 je v souhrnu za ČR o 23 % vyšší a jde o třetí nejvyšší sklizeň v historii po roce 2014 a 2013. Bramborám se na rozdíl od řepky nedařilo. Horší výsledky ve srovnání s loňskou sklizní vykazují všechny kraje kromě dvou, celkový pokles v zemědělském sektoru České republiky představuje 14,4 %. Letošní sklizeň je odhadována jako jedna z nejhorších v historii, nižší byla jen v roce 2015 a 2013.