Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2019

 

Výběrové šetření EU SILC 2019 (Životní podmínky 2019) proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

V Jihočeském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 735 domácností - 290 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 445 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2019, a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.