Regionální HDP v kraji druhým rokem rostl

 

V návaznosti na předběžné roční národní účty publikoval ČSÚ k 15. prosinci 2016 také předběžné údaje regionálních účtů za rok 2015. Současně s tím zpřesnil[1] již dříve zveřejněné údaje za roky 2011 až 2014 (v návaznosti na předcházející revize ročních národních účtů). Nyní zveřejněné údaje za rok 2015 budou po zapracování aktuálnějších vstupních údajů v příštím roce revidovány, případně dojde k dalšímu zpřesnění let předchozích.

Souhrn hlavních poznatků z meziročního vývoje Jihočeského kraje

  • Regionální hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnatelných cenách v roce 2015 vzrostl v kraji téměř o 4 % a po osmi letech se dostal nad úroveň předkrizového roku 2007.
  • Regionální HDP v běžných cenách vytvořený v kraji v roce 2015 byl mezi kraji sedmý nejvyšší. Na stejném místě kraj figuroval i v roce 2014 poté, co byl předstižen Plzeňským krajem.
  • Podíl Jihočeského kraje na HDP České republiky činil 5,1 %, stejně jako v předchozím roce.
  • Podle regionálního HDP na 1 obyvatele obsadil kraj stejně jako v roce 2014 sedmé místo. V roce 2015 dosáhl necelých 84 % republikové hodnoty, oproti předchozímu roku poněkud méně.
  • Ve struktuře regionální hrubé přidané hodnoty (HPH) kraje se díky vyšší dynamice zpracovatelského průmyslu a stavebnictví meziročně zvýšil podíl sekundárního sektoru na úkor primárního a terciárního sektoru.
  • Po oživení investiční aktivity v roce 2013 se v roce 2014 objem investic snížil a míra investic poklesla na 25 %. Navzdory tomu se kraj udržel v mezikrajském srovnání podle míry investic na čtvrtém místě. (Údaje za rok 2015 budou zveřejněny koncem roku 2017.)
  • Nárůst čistého disponibilního důchodu (ČDDD) o 2 % byl nejnižší mezi kraji. Vlivem nízké dynamiky ČDDD na 1 obyvatele klesl Jihočeský kraj v žebříčku krajů na deváté místo. 

[1] K 15. 12. 2016 publikované zpřesnění údajů let 2011 až 2014 se projevilo zejména ve výsledcích vývoje HDP ve srovnatelných cenách za rok 2014. V ČR a ve většině krajů byl po aktualizaci meziroční nárůst v roce 2014 vyšší (v polovině krajů o víc než 0,8 procentního bodu (p. b.); v ČR celkem o 0,7 p. b.), pouze v Jihočeském a Ústeckém kraji se snížil – v Jihočeském kraji o 0,4 p. b.