První odhad sklizně v kraji - více obilí a méně řepky než loni

 

Jihočeští zemědělci odhadují ve srovnání s loňskou sklizní poněkud vyšší produkci základních obilovin, úrodu řepky však očekávají víc než o jednu desetinu nižší. Díky lepším výnosům se předpokládá podstatně vyšší sklizeň jahod, třešní, rybízu a angreštu než v minulém roce, horší úrodu zemědělci odhadují u višní.

Podle prvních odhadů výnosů a sklizně k 10. červnu po srážkově nadprůměrném měsíci květnu, kdy v Jihočeském kraji napršelo podle operativních dat ČHMÚ o 20 % srážek více oproti dlouhodobému srážkovému normálu, předpokládají jihočeští zemědělci, že letošní produkce základních obilovin bude v porovnání s loňskou sklizní téměř o 1 % vyšší. Zásluhu na tom má především poněkud vyšší hektarový výnos. Základní obiloviny se v Jihočeském kraji letos pěstují na prakticky stejné výměře jako loni (meziroční nárůst o 0,1 %); rozšířeny byly plochy žita, ovsa a tritikale na úkor ploch ječmene a pšenice. U řepky se naopak oproti loňsku očekává nižší sklizeň a to jak vinou nižšího výnosu, tak kvůli menší ploše.

Červnový odhad sklizně základních obilovin i řepky byl ve srovnání s průměrem předchozích pěti a deseti let v Jihočeském kraji horší. Odhadovaný výnos byl ve srovnání s pětiletým průměrem (zahrnujícím mimořádně úrodné roky 2014, 2015 a 2016) horší, v porovnání s desetiletým průměrem byl již vyšší.

Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2012–2018
a odhad sklizně k 10. 6. 2019 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

 Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2012–2018 a odhad sklizně k 10. 6. 2019 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Nejrozšířenější plodinou jihočeských polí je pšenice ozimá, která se letos pěstuje na 31 % osevních ploch. Sklizeň pšenice ozimé podle červnového odhadu nedosáhne o 0,2 % na loňskou sklizeň kvůli nepatrnému úbytku ploch. Přitom její výnos byl v červnu odhadován poněkud vyšší než loni a pokud by se nezhoršil, šlo by o čtvrtý nejvyšší výnos za posledních 15 let. U pšenice jarní je odhadovaný výnos o 6 % vyšší než loni (za posledních 15 let by šlo o třetí nejvyšší výnos). Ale z důvodu meziročního úbytku jejích osevních ploch o 10 % se očekává produkce o 5 % nižší než loni. Sklizeň pšenice celkem se ve srovnání s loňským rokem předpokládá poněkud nižší (o 0,3 %) vlivem menších osevních ploch.

Tab. Odhady sklizně zemědělských podniků v Jihočeském kraji k 10. 6. 2019

 Tab. Odhady sklizně zemědělských podniků Jihočeského kraje k 10. 6. 2019

ječmene ozimého se i přes úbytek ploch předpokládá oproti předchozímu roku o 3 % lepší sklizeň zásluhou lepšího výnosu. Úroda ječmene jarního se však očekává o 8 % nižší a to jak vinou úbytku ploch, tak vlivem horšího výnosu. Odhadovaná produkce ječmene celkem byla kvůli úbytku osevních ploch ve srovnání s loňskou sklizní o 3 % menší. Výnos se přitom očekává poněkud vyšší než loni.

Žitutritikale se letos podle červnového odhadu dařilo. Jejich odhadované výnosy byly vyšší nejen meziročně, ale byly navíc i druhé nejvyšší za posledních 15 let. Díky tomu a zásluhou rozšíření osevních ploch se u obou plodin očekává významný meziroční nárůst sklizně – u žita o 27 %, u tritikale o 11 %.

Úrodu ovsa jihočeští zemědělci odhadovali vyšší než loni a to vlivem rozšíření osevních ploch. Hektarový výnos ovsa by podle odhadu měl být poněkud nižší než při loňské sklizni.

Řepku, která je v kraji druhou nejpěstovanější plodinou po pšenici ozimé, pěstují Jihočeši v roce 2019 na 17 % osevních ploch. Podle červnového odhadu nebude překonána loňská historicky druhá nejvyšší sklizeň ani historicky druhý nejvyšší výnos. Kvůli úbytku osevních ploch (o 6 %) a vlivem horšího výnosu byl v kraji odhadnut pokles produkce řepky o 14 %.

Pokud jde o rané ovoce, tam se u všech odhadovaných druhů kromě višní v červnu očekávala významně lepší sklizeň než v předchozím roce díky podstatně lepší výnosnosti jednotlivých druhů. Jihočeští zemědělci v červnu odhadovali, že sklidí 155 tun jahod (o 38 % více než v roce 2018), 237 tun třešní (o 54 % více než loni), 107 tun rybízu (o 17 % více), 1 tunu angreštu (o 82 % více než loni) a 547 tun višní (o 34 % méně než v roce 2018).

 • Další informace:
 • Odhad sklizně zemědělských podniků v Jihočeském kraji k 10. 6. 2019
 • Osevní plochy vybraných plodin zemědělských podniků v Jihočeském kraji k 31. 5. 2019
 • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů k 10. 6. 2019
 • Odhad výnosu vybraných zemědělských plodin podle krajů k 10. 6. 2019
 • Osevní plochy vybraných zemědělských plodin podle krajů k 31. 5. 2019
 • První odhad sklizně v kraji - více obilí, méně řepky (kometář ve formátu PDF)
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690