Projekt CentropeSTATISTICS

 

Mezi Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Rakouskem byl v rámci projektu Interreg-IIIA vytvořen přeshraniční region Centrope. Oficiálně byl potvrzen smlouvou z Kittsee (Rakousko) a náleží do něho tyto regiony:

Rakousko: spolkové země Burgenland, Dolní Rakousko a Vídeň;
Česká republika: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina;
Slovensko: Bratislavský kraj a Trnavský kraj;
Maďarsko: župa Györ-Moson-Sopron

Cílem projektu CentropeMAP je poskytovat vzájemně srovnatelná geodata o čtyřech různých zemích pro územní a přeshraniční plánování. Původně měl projekt obsahovat pouze geoinformace (mapy topografické, později přibyly i fyzikální a další typy map, např. satelitní), postupně se ukazovala potřeba připojit k těmto informacím statistická data.

Jednání o doplnění statistických údajů začala v roce 2008, jejich cílem je vytvořit základ pro koordinaci přeshraničních projektů a plánů, a to zejména v oblasti dopravy, životního prostředí a územní rovnováhy. Vznikl projekt CentropeSTATISTICS, do kterého se zapojili zástupci statistických pracovišť působících na tomto území. V Rakousku se jedná o statistická pracoviště příslušných zemských vlád, v ostatních zemích pak o regionální pracoviště ústředních statistických úřadů. Za ČSÚ se na projektu podílí zástupci Krajských správ ČSÚ v Českých Budějovicích, v Jihlavě a v Brně. Nositelem projektu je CEIT Alanova - Central European Institute of Technology ve Schwechatu.

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích se za českou stranu účastní příslušných jednání a koordinuje naplňování dohodnutých úkolů. Spolupráce na projektu se týká především:

  • hledání metodicky srovnatelných statistických dat, která by bylo možno zařadit do společné databáze a také využít při jejich vizualizaci v mapových podkladech
  • přípravy demografických dat až do úrovně jednotlivých obcí (údaje jsou již v databázi i v mapách)
  • zpracování dat o využití území (struktuře katastrálních ploch)
  • využití dat o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, dat o vzdělávacích zařízeních podle obcí
  • využití dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Srovnatelné údaje jsou zkoumány i na úrovni vyšších územních celků (LAU 1 – okresy; NUTS 3 – kraje). Srovnání na úrovni NUTS 2 do určité míry ztěžuje skutečnost, že v ČR patří zájmové území do 2 různých NUTS 2 (Jihomoravský kraj a Vysočina do NUTS 2 Jihovýchod a Jihočeský kraj do NUTS 2 Jihozápad).

Aktuální stav databáze je umístěn na internetu na adrese: http://www.centropemap.org/