Produkce komunálního odpadu v kraji se v roce 2017 snížila

 

V roce 2017 bylo v České republice vyprodukováno celkem 3 643 tis. tun komunálního odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele činila v roce 2017 produkce komunálního odpadu 344 kg, proti předchozímu roku se jeho množství zvýšilo o 5 kg. V jednotlivých krajích se produkce odpadu na jednoho obyvatele značně lišila. Ve všech krajích, kromě Libereckého překročila hranici 300 kg na osobu. Rozdíl mezi Středočeským (s nejvyšším objemem na jednoho obyvatele) a Libereckým (s nejnižším objemem na jednoho obyvatele) krajem činil 116 kg. Meziročně se produkce odpadu na obyvatele snížila ve 4 krajích – Libereckém, Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském. Naopak nejvíce se produkce komunálního odpadu zvýšila v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

V roce 2017 připadalo 15,3 % komunálního odpadu na odděleně sbírané složky. Množství tohoto druhu odpadu se za posledních 6 let neustále zvyšuje. Odděleně sbíraných složek bylo v Česku v roce 2017 vytříděno 53 kg na 1 obyvatele, nejvíce ve Zlínském kraji (66 kg na obyvatele) a nejméně v Libereckém kraji (37 kg na obyvatele).

Kartogram: Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu

Kartogram: Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu

V Jihočeském kraji bylo v roce 2017 vyprodukováno 236,6 tis. tun komunálního odpadu, což představovalo 6,5 % celorepublikové produkce. Meziročně se množství tohoto odpadu snížilo o téměř 1 tisíc tun. V přepočtu na jednoho obyvatele kraje připadalo 370 kg odpadu, tedy třetí nejvyšší množství v mezikrajském srovnání. Oproti roku 2016 připadalo na jednoho Jihočecha o 2 kg odpadu méně.

Odděleně sbírané složky tvořily 15,5 % komunálního odpadu kraje, což bylo mírně nad celorepublikovým průměrem. Meziročně se množství takto tříděného odpadu zvýšilo o 2,4 tis. tun. V přepočtu na jednoho obyvatele kraje připadalo 57,3 kg vytříděného komunálního odpadu, což představovalo čtvrté místo v mezikrajském srovnání.

V Evropské unii (EU) připadalo v roce 2016 (novější data zatím nejsou k dispozici) na jednoho obyvatele 483 kg komunálního odpadu, což bylo o 144 kg víc než v Česku. Nejméně odpadu na obyvatele vyprodukovali v Rumunsku (261 kg), dále následovalo Polsko (307 kg) a třetí příčku zaujímalo Česko (339 kg). Naopak nejvíce odpadu v průměru vyprodukoval obyvatel Dánska (777 kg), následován obyvatelem Kypru (640 kg). Podle tohoto porovnání vyprodukoval v roce 2016 jeden obyvatel Jihočeského kraje v průměru o 4 kg odpadu méně než obyvatel Estonska, ale zároveň o 24 kg více než průměrný Slovák.

Graf: Produkce komunálního odpadu v Evropské unii v roce 2016
Zdroj: Eurostat

Graf: Produkce komunálního odpadu v Evropské unii v roce 2016