Prezentace analýzy Ženy a muži v Jihočeském kraji 2018

 

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje konala prezentace pro odbornou veřejnost, kterou pořádala Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích. Pracovníci oddělení informačních služeb představili výsledky své práce za uplynulý rok.

Irena Votrubová v úvodu představila publikace vydané v roce 2019 a upozornila na webové stránky věnované 100. výročí založení státní statistické služby na našem území. V souvislosti s tímto výročím byla vydána publikace O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše, která populárně naučnou formou seznamuje uživatele se základními principy statistiky, typy šetření a souvislostmi mezi ukazateli. Dále byla zmíněna publikace Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje, která obsahuje data o jednotlivých obcích v řazení podle SO ORP. Uživatelům statistických údajů byla také představena možnost využití otevřených dat, která jsou k dispozici v Katalogu produktů.

Ve druhé části prezentace byla představena analýza Ženy a muži v Jihočeském kraji. Prezentaci připravila Petra Dolejšová, na analýze se autorsky podílela také Irena Kovárnová. Nejrozsáhleji byla analyzována demografická a ekonomická oblast, velké množství údajů nabízí také kapitoly věnované vzdělávání, zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení, ale také volnočasovým aktivitám, kriminalitě a dopravním nehodám. V analýze jsou zhodnoceny vybrané oblasti zejména s ohledem na rozdíly mezi muži a ženami.

Na závěr si Irena Votrubová připravila porovnání vybraných ukazatelů podle jednotlivých SO ORP kraje. Ve dvanácti kartogramech byly zachyceny oblasti demografie, cestovního ruchu, bytové výstavby a bilance půdy v kraji. Údaje roku 2018 byly (pokud to bylo možné) pro lepší porovnatelnost přepočteny na 1 000 obyvatel.

Prezentace se účastnila odborná veřejnost z řad vysokoškolských pedagogů, zaměstnanců státní správy a samosprávy, médií, Úřadu práce, MSPV a dalších institucí, které využívají statistická data. Prezentace se také zúčatnili studenti ZSF JU v Č. Budějovicích.