Prezentace analýzy Základní tendence vývoje Jihočeského kraje 2017

 

V pondělí 19. listopadu 2018 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje konala prezentace pro odbornou veřejnost, kterou pořádala Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích. Pracovníci oddělení informačních služeb představili výsledky své práce za uplynulý rok.

Irena Votrubová v úvodu představila publikace vydané krajskou správou v letošním roce a upozornila na aktualizovanou studii Město České Budějovice v číslech 2018. Dále byla zmíněna publikace Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje, která obsahuje data o jednotlivých obcích v řazení podle SO ORP. Do publikace byly nově zařazeny tabulky o technické a občanské vybavenosti obcí.

Ve druhé části prezentace byla představena analýzy Základní tendence vývoje kraje. Prezentaci připravila Petra Dolejšová, na analýze se autorsky podíleli také Irena Kovárnová, Irena Votrubová a Michal Kolísek. V analýze je zhodnocen vývoj kraje ve vybraných oblastech v roce 2017. V jednotlivých kapitolách byl zmapován nejen demografický a sociální vývoj kraje v uplynulém období, ale také ekonomika a životní prostředí.

Na závěr si Michal Kolísek připravil porovnání vybraných ukazatelů podle jednotlivých SO ORP kraje. Ve dvanácti katrogramech byly zachyceny oblasti demografie, cestovního ruchu, bytové výstaby a bilance půdy v kraji. Údaje roku 2017 byly (pokud to bylo možné) pro lepší porovnatelnost přepočteny na 1 000 obyvatel.

Prezentace se účastnila odborná veřejnost z řad vysokoškolských pedagogů, zaměstnanců státní správy a samosprávy, zástupců Integrovaného záchranného systému, médií, Úřadu práce, MSPV a dalších institucí, které využívají statistická data.