Prezentace analýzy Základní tendence vývoje Jihočeského kraje

 

Každoročně touto dobou se na Krajském úřadě Jihočeského kraje konala prezentace pro odbornou veřejnost, kterou pořádala Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích. Pracovníci oddělení informačních služeb představovali výsledky své práce za uplynulý rok. Vzhledem k současné situaci jsme zvolili tuto formu prezentace naší stěžejní analýzy a dalších výstupů.

V úvodní prezentaci bychom vám rádi představili publikace vydané v roce 2020. Dále bychom chtěli upozornit na změny na našich webových stránkách, zejména na aktualizovanou studii Město České Budějovice v číslech a sadu zajímavých čísel o Jihočeském kraji - Kraj očima statistiky, kde jsou zachyceny údaje zejména za kraj, v některých oblastech také za okresy. Také bychom chtěli připomenout každoročně aktualizovanou publikaci Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje, která obsahuje data o jednotlivých obcích v řazení podle SO ORP. Uživatelům statistických údajů byl také představen projekt Minisčítání, který je úzce propojen s nadcházejícím celorepublikovým Sčítáním lidu, domů a bytů. To se uskuteční v březnu 2021 pod záštitou Českého statistického úřadu a v úzké spolupráci s Českou poštou.

Ve druhé prezentaci je podrobně představena analýza Základní tendence vývoje Jihočeského kraje. Nejrozsáhleji byla analyzována demografická a ekonomická oblast, velké množství údajů se týká také zaměstnanosti a nezaměstnanosti, vzdělávání, zdravotní péče a sociálního zabezpečení. V analýze jsou zhodnoceny vybrané oblasti zejména s ohledem na vývoj v posledních šesti letech. Analýza obsahuje také mezikrajské srovnání a rozsáhlou tabulkovou přílohu.

V poslední prezentaci bychom vás rádi grafickou formou seznámili s porovnáním vybraných ukazatelů podle jednotlivých SO ORP kraje. V kartogramech byly zachyceny oblasti demografie, cestovního ruchu, bytové výstavby a bilance půdy v kraji. Údaje roku 2019 byly (pokud to bylo možné) pro lepší porovnatelnost přepočteny na 1 000 obyvatel.

Mrzí nás, že jsme se s vámi nemohli setkat osobně tak, jak jsme byli v posledních letech zvyklí, ale pevně věříme, že v následujícím roce se vrátíme k osvědčené formě prezentace dat. V případě dalších dotazů jsme vám k dispozici na níže uvedených kontaktech.