Prezentace analýzy Mladá generace v Jihočeském kraji

 

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje konala prezentace pro média a odbornou veřejnost, kterou pořádala Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích. Pracovníci oddělení informačních služeb představili výsledky své práce za uplynulý rok.

Irena Votrubová v úvodu představila webové stránky a upozornila na publikace vydané v průběhu roku 2017.

Hlavní část prezentace byla věnována analýze Mladá generace v Jihočeském kraji, která na základě statistických údajů zejména z oblasti demografie a sčítání lidu, domů a bytů charakterizuje a analyzuje postavení juniorů v kraji i nižších územních celcích. Petra Dolejšová, Irena Kovárnová a Pavlína Kubíková v jednotlivých kapitolách zmapovaly nejen demografické charakteristiky populace mladých do 29 let, ale také jejich vzdělanost a ekonomickou aktivitu, složení domácností, zdravotní a sociální péči, volnočasové aktivity, kriminalitu a také občanskou angažovanost ve volbách.

Celá publikace obsahuje množství grafů a kartogramů. V tabulkové příloze je zařazeno srovnání územních celků Jihočeského kraje (okresy, SO ORP), dlouhodobý vývoj kraje ve vybraných ukazatelích a také mezikrajské srovnání.