Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji od roku 2003

 

po rozkliknutí sloupců se zobrazí graf za jednotlivé ukazatele od roku 2003

FusionCharts XT se zobrazi zde!