Podle zářijového odhadu bude sklizeň slabší než loni

 

Podle odhadu výnosů a sklizně k 15. září očekávají jihočeští zemědělci, že tento rok bude sklizeň obilovin, brambor a pícnin horší než loni, naopak produkce řepky je odhadována výrazně lepší.

Aktuální odhad hektarových výnosů a sklizně je ve srovnání s odhadem ze srpna u všech odhadovaných plodin (obiloviny, brambory, řepka a kukuřice na zeleno a siláž) nižší.

Celková produkce základních obilovin v Jihočeském kraji by podle odhadu k 15. 9. měla být o 2,5 % menší než loni. Pokles sklizně je způsoben jak úbytkem osevních ploch, tak nižším hektarovým výnosem.

Sklizeň naší nejrozšířenější obiloviny – pšenice ozimé – se i přes pokles výnosu očekává o 1 % vyšší a to díky větším osevním plochám. Pšenice jarní se letos pěstovala na podstatně menší ploše než loni, proto je i přes očekávaný vyšší hektarový výnos odhad její úrody meziročně výrazně nižší. Celkově se předpokládá produkce pšenice o 0,4 % menší než v předchozím roce.

Tab. Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2018

Tab. Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2018

Ječmen ozimý se letos sice pěstuje na větší ploše, ale propad výnosu zavinil jeho nižší úrodu. U ječmene jarního se sice odhadovaný výnos meziročně zvýšil, ale kvůli úbytku ploch se očekává nižší sklizeň. Celková sklizeň ječmene se odhaduje meziročně o 9 % nižší. Úroda ovsa se i přes jeho lepší výnosnost odhaduje menší než loni kvůli úbytku ploch. Naopak sklizeň žitatritikale se navzdory horšímu výnosu očekává meziročně lepší zásluhou rozšíření jejich ploch.

Pro kukuřici na zrno se sice odhaduje meziroční propad výnosu, ale díky větším osevním plochám se předpokládá její produkce o víc než 10 % vyšší než loni.

Graf Odhad sklizně k 15. 9. 2018 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin
v letech 2008–2017 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

V tomto roce se dařilo řepce. Její odhadovaný výnos je druhý nejvyšší v historii a to současně s mírným rozšířením ploch vede k očekávání vysoké sklizně – druhé nejvyšší v historii kraje.

Nedostatek srážek nepříznivě poznamenal úrodu brambor a pícnin. Odhadovaný výnos brambor se proti minulému roku snížil téměř o pětinu a spolu s úbytkem ploch vedl k propadu jejich sklizně v kraji o víc než 20 %. U kukuřice na zeleno a siláž se i přes nárůst ploch předpokládá pokles sklizně o víc než desetinu. U dalších druhů pícnin – jetele červenéhovojtěšky – se odhaduje sklizeň o čtvrtinu menší než loni. Za jejím poklesem stojí úbytek ploch a zejména podstatně menší výnos než v předchozím roce.

Podle zářijového odhadu sklizně očekávají jihočeští zemědělci ve srovnání s rokem 2017 rovněž menší úrodu hrachu na zrno. Z olejnin, které byly vedle řepky předmětem odhadu, se nedařilo máku. Očekává se u něj podstatně nižší výnos a to spolu s úbytkem ploch vede k poklesu produkce o víc než 20 %. Oproti loňsku se odhaduje i poněkud nižší sklizeň sóji kvůli úbytku ploch. Úroda hořčice na semenoslunečnice na semeno by měla být oproti loňsku vyšší především díky rozšíření jejich ploch.

Ze zeleniny a ovoce, jejichž některé druhy byly rovněž předmětem odhadu, vybíráme ty v kraji nejrozšířenější. Sklizeň zelí se očekává v meziročním srovnání o 40 % nižší, především kvůli špatnému výnosu. Naopak sklizeň cibule se odhaduje o 20 % vyšší zásluhou výrazně lepšího výnosu. Úroda jablek a švestek je lepší než loni. Sklizeň jablek by měla být vyšší o 10 %. U švestek pravých a pološvestek se odhaduje více než dvojnásobek loňské sklizně.

Ve srovnání s pětiletým průměrem jsou v září odhadované hektarové výnosy základních obilovin horší, pouze u ovsa a žita jsou lepší; ve srovnání s desetiletým průměrem jsou již v září odhadované výnosy vyšší u všech druhů základních obilovin. Podprůměrné (pod úrovní pětiletého i desetiletého průměru) jsou odhadované výnosy brambor, kukuřice na zrno a kukuřice na zeleno a siláž. Naopak nadprůměrné jsou výnosy řepky. 

 • Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2018 zveřejní Český statistický úřad 18. 2. 2019.

 • Další informace najdete:
 • Odhady sklizní - září 2018 Odkaz [nové okno]
 • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 9. 2018
 • Odhad výnosu vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 9. 2018
 • Podle zářijového odhadu bude sklizeň obilovin slabší než loni (aktualita ve formátu PDF)
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail:
  irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690