Podle odhadu k 15. září se obilovin a brambor sklidí méně než loni

 


Podle posledního letošního odhadu výnosů a sklizně očekávají jihočeští zemědělci ve srovnání s loňským mimořádně úrodným rokem horší úrodu obilovin, brambor a řepky. Ze základních druhů obilovin oproti loňsku odhadují vyšší a historicky rekordní produkci ovsa. Jihočeši dále předpokládají, že sklidí více jablek, ale méně hrušek a švestek.

Ve srovnání s výsledky předchozího desetiletí jsou v září odhadované výnosy všech druhů základních obilovin (kromě ječmene jarního), kukuřice na zrno a brambor nadprůměrné. Nadto jsou odhadované výnosy pšenice jarní rekordní, výnosy žita jsou druhé nejvyšší a výnosy pšenice ozimé třetí nejvyšší v historii kraje. Očekávané výnosy řepky jsou však značně podprůměrné.

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. září 2021
Tab. Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. září 2021

Celková produkce obilovin včetně kukuřice na zrno se v kraji podle odhadu k 15. 9. očekává oproti loňskému roku o 4,5 % nižší z důvodu meziročně nižších hektarových výnosů.

Sklizeň naší stěžejní obiloviny – pšenice ozimé – letos jihočeští zemědělci odhadují oproti loňsku o 6,2 % nižší. Horší výsledek byl zapříčiněn omezením jejích osevních ploch a horším výnosem. Naproti tomu v kraji nejméně pěstované základní obiloviny pšenice jarní se podle odhadu sklidí oproti předchozímu roku více než dvojnásobné množství díky rekordnímu výnosu a především zásluhou výrazného rozšíření jejích ploch. Celková produkce pšenice je podle odhadu o 3,9 % menší než loni.

Úroda ječmene ozimého se očekává meziročně o 7,4 % nižší kvůli horšímu hektarovému výnosu a omezení osevních ploch. Meziročně horší bude podle zářijového odhadu rovněž sklizeň ječmene jarního (−2,3 %), který je sice pěstován na větší ploše než loni, ale jeho výnos se odhaduje jako podprůměrný. Celková produkce ječmene se předpokládá kvůli horšímu výnosu meziročně o 5,1 % nižší.

Graf Odhad sklizně k 15. září 2021 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských
plodin v letech 2011–2020 v Jihočeském kraji

Graf Odhad sklizně k 15. září 2021 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2011–2020 v Jihočeském kraji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklizeň žita se v kraji očekává velmi nízká, třetí nejhorší za posledních 15 let a to především kvůli úbytku jeho osevních ploch. Pokles sklizně oproti předchozímu roku byl z části zaviněn i meziročně horším výnosem, který byl sice druhý nejvyšší v historii kraje, ale oproti rekordní loňské hodnotě byl nižší. Sklizeň tritikale je odhadována meziročně o 4,4 % nižší kvůli horšímu výnosu a menším plochám.

Jedinou základní obilovinou, jejíž sklizeň se letos v kraji očekává oproti loňsku vyšší, je oves. Zásluhou rozšíření jeho ploch a při meziročně nižším, ale přesto mírně nadprůměrném výnosu, je odhadována rekordní sklizeň ovsa, největší od roku 1995.

Výnos kukuřice na zrno je podle zářijového odhadu sice nadprůměrný, ale horší než loni. Její produkce bude záviset na skutečné sklizňové ploše. Odhad sklizně je počítán na osevní plochu, která je téměř o čtvrtinu menší než v minulém roce. Proto je předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno oproti loňsku nižší o více než 30 %.

Úrodu hrachu na zrno odhadují jihočeští zemědělci o 19,1 % vyšší díky lepšímu výnosu a rozšíření ploch. Předpokládaná sklizeň je druhá nejvyšší za poslední desetiletí. Sklizeň brambor se očekává meziročně zhruba o 10 % nižší vlivem horšího výnosu a omezení ploch.

Sklizeň řepky, kterou letos jihočeští zemědělci pěstují na nejmenší ploše za posledních 15 let, bude podle zářijového odhadu meziročně o 20,4 % nižší. Tento propad kromě úbytku ploch zavinil i meziročně horší výnos. Na rozdíl od řepky je očekávaná úroda dalších olejnin – máku, sóji, hořčice na semeno a slunečnice, díky značnému rozšíření jejich ploch meziročně vyšší a dokonce se u všech jmenovaných odhaduje nejvyšší sklizeň za posledních deset let.

Výnos kukuřice na zeleno a siláž je podle odhadu horší než v minulém roce a její sklizeň odhadovaná z osevní plochy je oproti loňsku o 2,3 % nižší. Pokles sklizně se v kraji očekává také u odhadovaných víceletých pícnin. Jetele lučního se i přes rozšíření jeho ploch sklidí, vinou horšího výnosu, podle odhadu o 2,5 % méně než loni. Sklizeň vojtěšky se očekává hlouběji pod loňskou hodnotou (o více než 15 %) kvůli menšímu výnosu a úbytku ploch.

Ze zeleniny a ovoce, jejichž některé druhy byly rovněž předmětem odhadu, vybíráme ty, které jsou v kraji pěstované nejčastěji – zelí a cibuli. Jejich výnosy byly nadprůměrné a ve srovnání s minulým rokem vyšší. Objem sklizně ale závisí i na osevní ploše. Obě plodiny se letos pěstovaly na menší ploše, cibule dokonce na výrazně menší ploše (−42,5 %, zelí −9,3 %). Vysoký hektarový výnos zelí stačil vykompenzovat úbytek ploch a jeho sklizeň se odhaduje téměř o polovinu vyšší než loni. U cibule byl však úbytek ploch příliš velký, proto se celková sklizeň oproti loňsku propadla o více než 40 %.

Tab. 2 Odhad sklizně ovoce v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2021

Tab. 2 Odhad sklizně ovoce v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2021

 

 

 

 

Úroda jablek se i přes pokles počtu jabloní očekává podle zářijového odhadu o 16,2 % vyšší. O lepší sklizeň se zasloužil vyšší průměrný výnos z jednoho stromu. Hrušek a švestek pravých a pološvestek se podle odhadu sklidí kvůli horšímu výnosu podstatně méně než loni (−34,6 %, resp. −28,9 %).

 • Podle odhadu k 15. září se obilovin a brambor sklidí méně než loni - komentář v pdf
 • Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2021
 • Odhad sklizně ovoce v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2021
 • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů
 • Odhad výnosu sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů
 • Další informace:
 • Odhady sklizní - září 2021 Odkaz [nové okno]
 • Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2020 zveřejní Český statistický úřad 23. 2. 2022.

 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  Tel.: 386 718 690