Podíl nezaměstnaných osob v kraji v prosinci 2018 lehce vzrostl

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v prosinci 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně zvýšil počet nezaměstnaných osob (+1 560); zároveň jde o nejnižší prosincovou hodnotu v posledních letech. Naopak se snížil počet volných pracovních míst (-437). Ke konci prosince 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 11 060 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,4 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2018

V prosinci 2018 bylo v Jihočeském kraji registrováno 11 060 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 9 807. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 21,6 %. Počty uchazečů o zaměstnání se meziročně snížily ve všech okresech kraje. Největší snížení zaznamenal okres Písek, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 27,4 % a nejmenší meziměsíční pokles počtu uchazečů byl v okrese Strakonice (-8,6 %). V absolutních číslech se počty nezaměstnaných snížily nejvíce v okrese České Budějovice (-795), nejméně v okrese Strakonice (-143). Ve srovnání s listopadem 2018 však ve všech okresech kraje nezaměstnaných přibylo, jedná se o každoroční zvýšení počtu nezaměstnaných ke konci roku.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 88,7 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v prosinci 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo   2 900 osob a  1 340 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 713 uchazečů, přičemž 199 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 44,3 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly tento měsíc ženy a na celkovém počtu všech nezaměstnaných se podílely 50,7 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese České Budějovice (52,4 %), nejnižší v okrese Prachatice (43,0 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,1 % a lidé se zdravotním postižením 18,0 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,4 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v prosinci Jihočeský kraj na páté pozici. Na první pozici bylo hlavní město Praha (1,9 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Moravskoslezský (4,7 %). Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci prosince 2018 v České republice na hodnotě 3,1 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V prosinci 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 17 575 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet snížil o 2,4 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 27,1 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje.

V prosinci 2018 počet nezaměstnaných zaznamenal meziměsíčně mírný vzrůst, naopak volná pracovní místa se snížila. Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo tak zůstává zhruba stejný nebo byl nepatrně vyšší než v předchozím měsíci. V Jihočeském kraji je již k dispozici podstatně více volných pracovních míst než uchazečů o práci. Na jedno volné pracovní místo připadal k 31. 12. 2018 v Jihočeském kraji 0,6 uchazeče o práci.

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 12. 2018

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 12. 2018

I ostatní kraje zaznamenávají nedostatek pracovní síly. V mezikrajském srovnání bylo v prosinci roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (2,3), naopak nejmenší počet uchazečů o práci byl evidován v Pardubickém kraji (0,2 uchazeče na 1 volné pracovní místo).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v prosinci 2018 lidé ve věku 55 až 59 let (1 682), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,2 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v prosinci 2018 v Jihočeském kraji 42,9 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,1 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi evidovanými uchazeči k 31. 12. 2018, nejvíce osob s výučním listem, přesněji 4 730 (střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 42,8 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce ke konci prosince 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (54,2 % z celkového počtu). Díky situaci na trhu práce, kdy nabídka volných pracovních míst je velká, došlo i v prosinci 2018 meziročně ke snížení ve všech kategoriích podle délky nezaměstnanosti, nejvíce to bylo v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 43,7 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Podíl nezaměstnaných osob v kraji v prosinci 2018 lehce vzrostl - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Mgr. Dana Školaudy
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: dana.skolaudy@czso.cz
  tel.: 386 718 693