Podíl nezaměstnaných osob v kraji byl v září 2018 druhý nejnižší v ČR

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v září 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil počet nezaměstnaných osob (-119) a také se snížil počet volných pracovních míst (-241). Ke konci září 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 9 352 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,0 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2018

V září 2018 bylo v Jihočeském kraji registrováno 9 352 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 8 130. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 25,7 %. Počty uchazečů o zaměstnání se meziročně snížily ve všech okresech kraje. Největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 32 % a nejmenší meziměsíční pokles počtu uchazečů byl v okrese Strakonice (-18,3 %). V absolutních číslech se počty nezaměstnaných snížily nejvíce v okrese České Budějovice (-854), nejméně v okrese Prachatice (-242). Ve srovnání s minulým měsícem v některých okresech kraje nezaměstnaných ubylo, v okresech Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Strakonice došlo k navýšení.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 86,9 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v září 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2 510 osob a  2 629 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 811 uchazečů, přičemž 517 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 37 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly tento měsíc ženy a na celkovém počtu všech nezaměstnaných se podílely 56,8 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (59,5 %), nejnižší v okrese Český Krumlov (54,5 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 7,8 % a lidé se zdravotním postižením 20,5 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,0 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v září Jihočeský kraj na druhé  pozici, na první pozici byl kraj Pardubický (1,9 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl Moravskoslezský kraj (4,6 %). Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci září 2018 v České republice na hodnotě 3,0 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V září 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 836 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet snížil o 1,3 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 37,4 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje.

V září 2018 počet nezaměstnaných zaznamenal meziměsíčně mírný pokles a stejně tak i počet volných pracovních míst se snížil. Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo tak zůstává zhruba stejný jako v předchozím měsíci. V Jihočeském kraji je již k dispozici podstatně více volných pracovních míst než uchazečů o práci. Na jedno volné pracovní místo připadal k 30. 9. 2018 v Jihočeském kraji 0,5 uchazeče o práci (4. nejnižší počet mezi kraji).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2018

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

I ostatní kraje zaznamenávají nedostatek pracovní síly. V mezikrajském srovnání bylo v září roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (2,2), naopak nejmenší počet uchazečů o práci byl evidován v Pardubickém kraji (0,2 uchazeče na 1 volné pracovní místo).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v září 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v září 2018 v Jihočeském kraji 41,2 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 42,5 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi evidovanými uchazeči k 30. 9. 2018, nejvíce osob s výučním listem (střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli z 37,7 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce ke konci září 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (47,6 % z celkového počtu). Díky situaci na trhu práce, kdy nabídka volných pracovních míst je velká, došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích podle délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii 12-24 měsíců (pokles o 44 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Podíl nezaměstnaných osob v kraji byl v září 2018 druhý nejnižší v ČR - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Mgr. Dana Školaudy
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: dana.skolaudy@czso.cz
  tel.: 386 718 693