Podíl nezaměstnaných osob v kraji byl v srpnu 2018 druhý nejnižší v ČR

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v srpnu 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil počet nezaměstnaných osob (-48) a naopak vzrostl počet volných pracovních míst (+230). Ke konci srpna 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 9 471 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,0 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2018

V srpnu 2018 bylo v Jihočeském kraji registrováno 9 471 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 8 292. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 27,8 %. Počty uchazečů o zaměstnání se meziročně snížily ve všech okresech kraje. Největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 37,2 % a nejmenší meziměsíční pokles počtu uchazečů byl v okrese Strakonice (-23,3 %). V absolutních číslech se počty nezaměstnaných snížily nejvíce v okrese České Budějovice (-918), nejméně v okrese Prachatice (-283). Ve srovnání s minulým měsícem ve všech okresech kraje nezaměstnaných ubylo, pouze v okrese České Budějovice došlo k navýšení o 27 osob.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 87,6 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v srpnu 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 1 959 osob a  2 007 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 129 uchazečů, přičemž 332 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 39,9 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly tento měsíc ženy a na celkovém počtu všech nezaměstnaných se podílely 58,5 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (61,6 %), nejnižší v okrese Prachatice (56,3 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,5 % a lidé se zdravotním postižením 20,7 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,0 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v srpnu Jihočeský kraj na první pozici společně s krajem Pardubickým (2,0 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl Moravskoslezský kraj (4,7 %). Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci srpna 2018 v České republice na hodnotě 3,1 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V srpnu 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 19 077 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 1,2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 48,3 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje.

V srpnu 2018 počet nezaměstnaných zaznamenal meziměsíčně mírný pokles, naopak počet volných pracovních míst vzrostl. Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo tak zůstává zhruba stejný jako v předchozím měsíci. V Jihočeském kraji je již k dispozici podstatně více volných pracovních míst než uchazečů o práci. Na jedno volné pracovní místo připadal k 31. 8. 2018 v Jihočeském kraji 0,5 uchazeče o práci (4. nejnižší počet mezi kraji).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 8. 2018

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 8. 2018

I ostatní kraje zaznamenávají nedostatek pracovní síly. V mezikrajském srovnání bylo v srpnu roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (2,2), naopak nejmenší počet uchazečů o práci byl evidován v Pardubickém kraji (0,2 uchazeče na 1 volné pracovní místo).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v srpnu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,2 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v srpnu 2018 v Jihočeském kraji 42,1 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,1 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi evidovanými uchazeči k 31. 8. 2018, nejvíce osob s výučním listem (střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli z 37,8 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce ke konci srpna 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (44,2 % z celkového počtu). Díky situaci na trhu práce, kdy nabídka volných pracovních míst je velká, došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích podle délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii 12-24 měsíců (pokles o 44,3 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Podíl nezaměstnaných osob v kraji byl v srpnu 2018 druhý nejnižší v ČR - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Mgr. Dana Školaudy
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: dana.skolaudy@czso.cz
  tel.: 386 718 693