Počet zemřelých v kraji byl v dubnu stále vyšší než v minulosti

 

Z předběžných údajů, které Český statistický úřad zveřejnil, vyplývá, že v dubnu 2021 zemřelo v Jihočeském kraji 722 osob, což je o 32,6 % více proti pětiletému průměru let 2015–2019.

Podle dosud dostupných údajů zemřelo v dubnu 2021 v celé ČR 11 523 osob. Počet zemřelých byl o 2, 2 tisíc vyšší než v dubnu 2020 a proti pětiletému průměru 2015–2019 se jednalo o nárůst o 27,2 %. V tomto měsíci byl zaznamenán nejnižší měsíční úhrn zemřelých od října 2020, kdy se v ČR začala razantně zhoršovat epidemická situace.

Určité zlepšení nepříznivé koronavirové situace se v dubnu projevilo ve všech krajích ČR. Nejnižší rozdíl proti průměru let 2015–2019 byl zaznamenán v Královéhradeckém kraji (+11,8 %) a hlavním městě Praze (+12,4 %), naopak nejvyšší v Ústeckém (+36,1 %) a Moravskoslezském kraji (35,8 %).

Jihočeský kraj patří mezi kraje, kde byl v dubnu 2021 zaznamenán stále vysoký nárůst počtu zemřelých (o 32,6 %) proti průměru let 2015–2019. Jedná se třetí nejvyšší hodnotu mezi kraji, nicméně v porovnání s předchozím měsícem byl již počet zemřelých v kraji o 28,8 % nižší. Celkem na území kraje v dubnu 2021 zemřelo 380 mužů a 342 žen. Mezi zemřelými byli nejčastěji lidé ve věku 75+, celkem 405.

Graf Týdenní počty zemřelých v Jihočeském kraji (předběžné údaje)

Graf Týdenní počty zemřelých v Jihočeském kraji (předběžné údaje)