Počet uchazečů o zaměstnání v kraji vzrostl během dubna o 18 %

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 30. dubnu 2020 meziměsíční nárůst počtu uchazečů o 17,6 %, přičemž počet volných pracovních míst se snížil o 2,7 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce dubna na úřadech práce evidováno celkem 12 887 uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob byl 2,9 %.

K 30. 4. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 887 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 859 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 37,6 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres Jindřichův Hradec (o 55,6 %), nárůst počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2020
Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2020

Meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných zaznamenaly jihočeské úřady práce ve všech okresech kraje. Nejvyšší nárůst byl v okrese České Budějovice (+25,9 %) a v okrese Jindřichův Hradec (+25,6 %).

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 92,0 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v dubnu 2020 nově zaregistrovalo na jihočeských úřadech práce více než 3,7 tisíce osob a 1,8 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 500 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 37,7 % získalo nové zaměstnání díky jihočeským úřadům práce. Necelých 45 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti. V dubnu oproti předchozímu měsíci přibylo v kraji těch, kteří podporu v nezaměstnanosti čerpali o 12,1 %.

V kraji převažovali nezaměstnaní muži, kteří se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podíleli 50,4 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů byl uveden v okrese Prachatice – 58,4 %, naopak v okrese Jindřichův Hradec (53,3 %), Písek (52,3 %) a Strakonice (51,4 %) převažovaly mezi nezaměstnanými ženy.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,3 % a lidé se zdravotním postižením 14,8 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) v Jihočeském kraji činil 2,9 %. Oproti minulému měsíci došlo ke zvýšení o 0,5 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v hlavním městě Praze (2,4 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (5,0 %).

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 30. dubnu 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 17 845 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 7,1 %. Při porovnání měsíčních hodnot došlo oproti březnu k poklesu o téměř 2,7 %.

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 4. 2020
Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 4. 2020

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. dubnu 2020 v Jihočeském kraji 0,7 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně zvýšil (30. 4. 2019 – 0,5 uchazečů). V rámci krajů ČR bylo v dubnu 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,8), nejméně jich bylo v Praze (0,3).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku
Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci března 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 842), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 42,2 let (k 30. 4. 2019 – 43,3 let).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání
Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, které se na celkovém počtu podílely 42,5 %, naopak nejméně uchazečů mezi nezaměstnanými bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (7,4 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti
Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Téměř 48 % nezaměstnaných bylo k 30. dubnu 2020 evidováno na úřadech práce v kraji kratší dobu než 3 měsíce. Meziročně došlo k nárůstu počtu uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci 9 až 12 měsíců (+64,4 %). Naopak se dařilo snižovat kategorie dlouhodobé nezaměstnanosti (nad 24 měsíců), kde došlo k poklesu o 34,9 %.

 • Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl v kraji během dubna o 18 %
 • Tab.1 Neumístění uchazeči, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných v kraji a okresech k 30. dubnu 2020
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693