Počet uchazečů o zaměstnání v kraji se v srpnu zvýšil

 

V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci srpna 2022 evidováno celkem 11 158 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,5 % a mezi kraji byl druhý nejnižší. Oproti konci července vzrostl počet uchazečů (+5,5 %) a mírně se snížil počet volných pracovních míst (−1,2 %).

V rámci mezikrajského srovnání byla k 31. 8. 2022 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v krajích Ústeckém a Moravskoslezském. Nejnižší nezaměstnanosti dosáhl Pardubický kraj. Meziměsíčně se nezaměstnanost zvýšila ve všech krajích ČR. Největší nárůst podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu zaznamenalo hlavní město Praha (+0,3 p. b.). Celorepublikový průměr (3,4 %) přesáhly kraje Ústecký, Moravskoslezský, Jihomoravský, Karlovarský a Liberecký.

Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,4 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadalo 2,8 uchazečů.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2022
Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2022

Ke konci měsíce srpna bylo na území Jihočeského kraje evidováno 11 158 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 9 969 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob v kraji zvýšil (+5,5 %). Obdobný trend byl zřejmý ve všech okresech kraje. V porovnání s minulým měsícem zaznamenal nejvyšší nárůst počtu uchazečů o zaměstnání okres Písek (+9,1 %).

Meziročně poklesl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 8,0 %. V rámci meziokresního srovnání byl pokles zaznamenán v okrese České Budějovice (−15,9 %), Český Krumlov (−13,1 %), Tábor (−10,6 %).

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 89,3 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že se v srpnu 2022 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 2 335 osob a 1 751 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 053 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 38,9 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 38,2 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 9 842 Kč.

V Jihočeském kraji převažovaly v srpnu 2022 mezi nezaměstnanými ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 59,2 %. Vyšší nezaměstnanost žen byla patrná ve všech okresech kraje. Nejvyšší podíl žen uvedl okres Písek (61,6 %).

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl koncem července v Jihočeském kraji hodnoty 2,5 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,5 %). Naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v kraji Ústeckém (5,2 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,7 % a lidé se zdravotním postižením 17,1 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Ke konci srpna bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 18 956 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 9,4 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení počtu pracovních míst o 1,2 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. srpnu 2022 v Jihočeském kraji 0,6 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji), přičemž meziročně se tento počet nezměnil.

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)

Mezi uchazeči o zaměstnání na jihu Čech převládali na konci srpna 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 648 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,8 %. Naopak ve věkové skupině do 19 let bylo osob hledajících zaměstnání nejméně (335). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl ke konci srpna v kraji 43,7 let. Meziročně se zvýšil o 0,5 roku.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku
Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle dosaženého vzdělání bylo mezi uchazeči o zaměstnání v kraji evidováno nejvíce osob s výučním listem. Osoby s tímto typem vzdělání se na celkovém počtu podílely 36,3 %. Naopak nejméně nezaměstnaných uvedlo vysokoškolské vzdělání (11,4 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání
Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

K 31. srpnu 2022 bylo v kraji více než 60 % žadatelů o práci evidováno kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání však došlo k nárůstu počtu uchazečů v kategorii do 3 měsíců (+30 %) a nad 24 měsíců (+16,5%).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti
Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Počet uchazečů o zaměstnání v kraji se v srpnu zvýšil - komentář v pdf
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 8. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úředu práce v Jihočeském kraji
 • Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo, podíl nezaměstnaných
 • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  Tel.: 386 718 693, 797 874 035
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz