Počet uchazečů o zaměstnání v kraji během listopadu vzrostl

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 30. listopadu 2020 meziměsíční nárůst počtu uchazečů (o 4,4 %), zvýšil se také počet volných pracovních míst (+4,5 %). V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce listopadu na úřadech práce evidováno celkem 12 450 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,8 % a v rámci mezikrajského srovnání byl druhý nejnižší.

K 30. 11. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 450 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 366 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 40,1 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres České Budějovice (+66,6 %). Vyšší meziroční nárůst počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje. Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl ve všech okresech kraje i v porovnání s minulým měsícem.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 11. 2020

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 11. 2020

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 91,3 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v listopadu 2020 nově zaregistrovalo na jihočeských úřadech práce 2 138 osob a 1 616  uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 145 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 36,7 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 37,5 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 8 205 Kč.

V kraji převažovaly nezaměstnané ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,6 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl uveden v okrese Jindřichův Hradec (57,2 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 6,0 % a lidé se zdravotním postižením 16,1 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) byl v Jihočeském kraji na hodnotě 2,8%. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,6 % - meziměsíční nárůst o 0,2 procentního bodu), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (5,3 %).

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 30. listopadu 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 278 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 8,7 %. Při porovnání měsíčních hodnot došlo ke zvýšení o 4,5 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. listopadu 2020 v Jihočeském kraji 0,7 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně zvýšil (30. 11. 2019 – 0,4 uchazečů). V rámci krajů ČR bylo v říjnu 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,1), nejméně jich bylo v Praze (0,4).

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 11. 2020

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 11. 2020

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci listopadu 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 818 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,6 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 42,1 let (k 30. 11. 2019 byl průměrný věk nezaměstnaných vyšší – 42,7 let).

 

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem. Tyto osoby se na celkovém počtu podílely 38,8 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (8,1 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Necelých 60 % nezaměstnaných bylo k 30. listopadu 2020 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů ve všech kategoriích.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti