Počet uchazečů o zaměstnání se v září mírně snížil

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v září 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně nepatrně snížil podíl nezaměstnaných osob (o 1,5 %), zvýšil se však počet volných pracovních míst. Ke konci měsíce září 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 8 701 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 1,9 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2019

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2019

K 30. 9. 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 8 701 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 7 671. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných osob snížil o 7 %. Meziročně největší relativní snížení zaznamenal okres Tábor, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 10,5 %, v absolutním porovnání ubylo nejvíce uchazečů v okrese České Budějovice – oproti září 2018 to bylo o 266 nezaměstnaných méně. Meziroční zvýšení počtu uchazečů je patrné nejvíce v okrese Písek, kdy bylo evidováno o 32 uchazečů více oproti stejnému období minulého roku. Meziměsíčně se počty uchazečů o zaměstnání v kraji snížily téměř ve všech okresech, celkem o 130 osob (1,5 %). Určité zvýšení však bylo zaznamenáno v okresech Český Krumlov a Jindřichův Hradec.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 88,2 %. Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v září 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2 557 osob a 2 687 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 930 uchazečů, přičemž 867 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 42,3 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly v tomto měsíci opět ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 55,9 %, nicméně došlo k meziměsíčnímu snížení počtu žen

o 2,6 procentního bodu (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (57,8 %), nejnižší v okrese Prachatice (52,4 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 7,1 % a lidé se zdravotním postižením 18,4 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji činil 1,9 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v září 2019 Jihočeský kraj na první pozici s Pardubickým krajem. Naopak nejvyšší podíl uvedl tradičně kraj Moravskoslezský (4,2 %). Podíl nezaměstnaných osob byl na konci září 2019 v České republice stejný jako v měsíci srpnu a měl hodnotu 2,7 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci září 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 20 600 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 1,2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 9,4 %. Meziroční nárůst lze sledovat téměř ve všech okresech kraje. Nejzřetelněji se nárůst projevil v okrese Písek, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrost o 26,5 %. K meziročnímu snížení počtu volných pracovních míst došlo v okrese Jindřichův Hradec (-13,5 %).

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2019

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2019

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. září 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s předchozím rokem je patrné snížení (k 30. 9. 2018 – 0,5 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v září 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,0), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci měsíce září 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 273), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 14,6 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 41,7 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 41,2 let).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. září 2019, nejvíce osob s výučním listem. Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 37,4 %.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Více než polovina nezaměstnaných uchazečů (51,4 %) byla k 30. 9. 2019 evidována na jihočeských úřadech práce kratší dobu než 3 měsíce. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zvýšení především v kategorii 3 až 6 měsíců o 5 %. Naopak se daří snižovat dlouhodobé kategorie nezaměstnanosti (nad 12 měsíců), celkem o 37,9 %.

 • Počet uchazečů o zaměstnání se v září mírně snížil - komentář v pdf
 • Tab.1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2019
 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440