Počet uchazečů o zaměstnání se v listopadu zvýšil

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v listopadu 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně zvýšil počet nezaměstnaných osob (o 3,4 %), naopak počet volných pracovních míst se nepatrně snížil. Ke konci měsíce listopadu 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 8 886 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 1,9 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 11. 2019

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 11. 2019

K 30. 11. 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 8 886 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 7 801. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných osob snížil o 6,5 %. Meziročně největší relativní snížení zaznamenal okres České Budějovice, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 12,5 %, ubylo zde také nejvíce uchazečů v absolutních číslech – oproti listopadu 2018 to bylo o 318 nezaměstnaných méně. Meziroční zvýšení počtu uchazečů je patrné nejvíce v okrese Písek, kdy bylo evidováno o 50 uchazečů více a také v okrese Prachatice, o 20 uchazečů více oproti stejnému období minulého roku.

Meziměsíčně se počty uchazečů o zaměstnání v kraji mírně snížily pouze v okresech České Budějovice, Tábor a Strakonice, v ostatních okresech se počty uchazečů zvýšily, zejména v okrese Český Krumlov (+139).

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 87,8 %. Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v listopadu 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2 323 osob a 2 029 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 290 uchazečů, přičemž 636 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 44 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly v tomto měsíci opět ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 55,4 %, nicméně došlo k nepatrnému meziměsíčnímu snížení podílu žen o 0,1 procentního bodu (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Písek (59,2 %), nejnižší v okrese Prachatice (50,4 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,5 % a lidé se zdravotním postižením 18,4 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji činil 1,9 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v listopadu 2019 Jihočeský kraj na druhé nejnižší pozici za Pardubickým krajem. Naopak nejvyšší podíl uvedl tradičně kraj Moravskoslezský (4,1 %). Podíl nezaměstnaných osob byl na konci listopadu 2019 v České republice stejný jako v měsíci říjnu a měl hodnotu 2,6 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci měsíce listopadu 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 20 024 volných pracovních míst. Nicméně v porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet snížil o 1,8 %. Na druhé straně při srovnání meziročních hodnot bylo zaznamenáno zvýšení o 11,2 %. Meziroční nárůst počtu volných pracovních míst byl zaznamenán ve všech okresech kraje, kromě okresu Strakonice. Nejzřetelněji se růst projevil v okrese Písek, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrostl o 24,7 %.

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 11. 2019

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 11. 2019

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. listopadu 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s předchozím rokem je patrné určité snížení (k 30. 11. 2018 – 0,5 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v listopadu 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,1), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci měsíce listopadu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 370), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,4 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 42,7 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 42,8 let).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. listopadu 2019, nejvíce osob s výučním listem. Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 38,8 %.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Více než polovina nezaměstnaných uchazečů (52,9 %) byla k 30. 11. 2019 evidována na jihočeských úřadech práce kratší dobu než 3 měsíce. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zvýšení především v kategorii 3 až 6 měsíců o 11,4 %. Naopak se daří snižovat dlouhodobé kategorie nezaměstnanosti (nad 12 měsíců), celkem o 30,7 %.

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce:
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v listopadu zvýšil - komentář v pdf
 • Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 11. 2019
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440