Počet uchazečů o zaměstnání se v květnu v kraji snížil

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v květnu 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně výrazněji snížil počet nezaměstnaných osob (-1 282) a naopak vzrostl počet volných pracovních míst (+876). Ke konci května 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 9 842 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,1 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2018

V měsíci květnu bylo v Jihočeském kraji registrováno 9 842 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 8 580. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 27,9 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 36,3 % a největší meziměsíční pokles počtu uchazečů byl zaznamenán v okrese Prachatice (-19,9 %; nejvíce v ČR). Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v kraji oproti květnu minulého roku v okresech Tábor (- 810) a České Budějovice (- 790).

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 87,2 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v květnu 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 1 790 osob a téměř 3 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 3 072 uchazečů, přičemž 747 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 37,2 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji výrazněji převažovaly tento měsíc ženy a na celkovém počtu všech nezaměstnaných se podílely 55,4 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (59,0 %), nezaměstnaných mužů bylo nejvíce v okrese Prachatice (48,2 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4 % a lidé se zdravotním postižením 21,9 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,1 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 0,3 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání byl v květnu Jihočeský kraj na čtvrté pozici. Nejmenší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán v Plzeňském a Pardubickém kraji (1,9 %), naopak nejvyšší podíl uvedl Moravskoslezský kraj (4,8 %). Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci května 2018 v České republice na hodnotě 3 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V květnu 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 16 921 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 5,5 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 47,2 %. Meziroční vyšší nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje, nicméně z meziměsíčního srovnání je patrné, že nárůst počtu volných míst není mezi okresy vyrovnaný, v okrese Písek dokonce volných míst nepatrně ubylo.

Snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo postupně snižuje. V Jihočeském kraji je již k dispozici podstatně více volných pracovních míst než uchazečů o práci. Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 5. 2018 v Jihočeském kraji 0,6 uchazeče o práci (4. nejnižší počet mezi kraji).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 5.  2018

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 5.  2018

I ostatní kraje zaznamenávají nedostatek pracovní síly. V mezikrajském srovnání bylo v květnu roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (2,5), naopak nejmenší počet uchazečů o práci byl evidován v kraji Pardubickém (0,2 uchazeče na 1 volné pracovní místo).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v květnu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v květnu 2018 v Jihočeském kraji 43,4 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,1 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 5. 2018, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli z 39,1 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce ke konci května 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (38,5 % z celkového počtu). Díky situaci na trhu práce, kdy nabídka volných pracovních míst je velká, došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 38,8 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Kontakt:

Ing. Petra Dolejšová
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích

e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
tel.: 386 718 440

  • Počet uchazečů o zaměstnání se v květnu v kraji meziměsíčně snížil o 11,5 % (aktualita v PDF)
  • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce nabízí: