Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně zvýšil o 2,6 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v červenci 2017 v Jihočeském kraji meziměsíčně zvýšil podíl nezaměstnaných osob a vzrostl počet volných pracovních míst. K 31. 7. 2017 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno 13 270 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl hodnoty 2,85 %. Mírný nárůst nezaměstnanosti byl také způsoben meziměsíčním zvýšením počtu absolventů škol.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 7. 2017

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 7. 2017

Ke konci července 2017 bylo v Jihočeském kraji registrováno 13 270 uchazečů o zaměstnání. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 26,7 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Relativně největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání meziročně snížily o 32,6 %, a v okrese Písek (-32,1 %). Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti červenci 2016 bylo zde o 1 361 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 89,2 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v červenci v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo téměř 2,4 tisíc osob a 2,1 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo více než 1,1 tisíce uchazečů, přičemž 293 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 33,6 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 57,6 %, tj. meziměsíční zvýšení o 1,2 procentního bodu. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (59,1 %), naopak nejnižší podíl uvedl okres Prachatice – 55,8 %. Zvýšený podíl nezaměstnaných žen souvisí s charakterem sezónních prací, které jsou vhodné spíše pro muže.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,6 % a lidé se zdravotním postižením 21,2 %.

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 7. 2017

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 7. 2017

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,85 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno zvýšení o 0,10 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání je Jihočeský kraj na třetí pozici. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob lze sledovat v Plzeňském kraji (2,62 %), naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Ústecký (6,33 %). Republikový průměr činil 4,07 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 7. 2017

K 31. 7. 2017 nabízely jihočeské úřady práce celkem 12 458 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 1,2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 34,0 %. Nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo meziročně snížil. Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 7. 2017 v Jihočeském kraji 1,1 uchazečů (4. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení výrazné (k 31. 7. 2016 – 1,9 uchazečů o zaměstnání). V mezikrajském srovnání bylo v červenci 2017 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (4,1), naopak nejméně uchazečů bylo v Pardubickém a Plzeňském kraji a Hl. městě Praze (0,7).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 7. 2017

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 7. 2017

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v červenci 2017 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,2 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v červenci 2017 v Jihočeském kraji 43,0 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk 41,7 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 7. 2017, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 38,7 %. Nejvyšší meziroční snížení počtu nezaměstnaných bylo zaznamenáno u osob, které vystudovaly střední školu s maturitou (pokles o 29 %.)

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 31. 7. 2017 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (37 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo ke snížení ve všech kategoriích uchazečů, nejvíce však v kategorii 6 až 9 měsíců (-34,8 %) a v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 34,6 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně zvýšil o 2,6 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková

  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích

  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz

  tel.: 386 718 693