Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně zvýšil o 14 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v prosinci 2017 v Jihočeském kraji meziměsíčně zvýšil podíl nezaměstnaných osob a nepatrně vzrostl počet volných pracovních míst. K 31. 12. 2017 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno 14 112 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl hodnoty 3,09 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2017

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2017

Ke konci prosince 2017 bylo v Jihočeském kraji registrováno 14 112 uchazečů o zaměstnání. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 27,2 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 33 %. Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti prosinci 2016 bylo zde o 1 161 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 90,8 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v prosinci v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo více než 3,4 tisíc osob a téměř 1,7 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 969 uchazečů, přičemž 274 osoby získaly nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 39,7 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji lehce převažovali muži. Ti se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podíleli 50,1 %, tj. meziměsíční zvýšení o 4,5 procentního bodu. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů v okrese Prachatice (58,6 %), nezaměstnaných žen bylo nejvíce v okrese Písek (53,2 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,3 % a lidé se zdravotním postižením 18,2 %. Meziměsíčně se podíl absolventů v kraji snížil o 0,8 procentního bodu.

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 12. 2017

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 12. 2017

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 3,09 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno zvýšení o 0,46 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání je Jihočeský kraj stále na páté nejnižší pozici. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob lze sledovat v Hlavním městě Praze (2,34 %), naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Moravskoslezský (5,77 %). Podíl nezaměstnaných osob byl v prosinci 2017 v České republice 3,77 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 31. 12. 2017 nabízely jihočeské úřady práce celkem 13 833 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 0,8 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 46,3 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo meziročně snížil. Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 12. 2017 v Jihočeském kraji 1,02 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení výrazné (k 31. 12. 2016 – 2 uchazeči o zaměstnání na jedno volné prac. místo). V mezikrajském srovnání bylo v prosinci 2017 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (3,5), naopak nejméně uchazečů bylo v Pardubickém (0,5).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 12. 2017

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 12. 2017

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v prosinci 2017 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v prosinci 2017 v Jihočeském kraji 43,1 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk 42,3 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 12. 2017, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 43,2 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 31. 12. 2017 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (47,8 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 38,2 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:

 • Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně zvýšil o 14 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440