Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 1,4 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v únoru 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil podíl nezaměstnaných osob a nepatrně vzrostl počet volných pracovních míst. Ke konci února 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 12 525 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,7 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 28. 2. 2019

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 28. 2. 2019

V únoru 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 12 525 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 137. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 16,3 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Český Krumlov, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 21,4 %. Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti únoru 2018 zde bylo o 609 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 88,9 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v únoru 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2 032 osob a 2 208 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 517 uchazečů, přičemž 505 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 50,9 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji opět převažovali muži. Ti se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podíleli 52,3 %, tj. meziměsíční snížení o 0,3 procentního bodu (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů v okrese Prachatice (60,9 %), nejnižší v okrese Písek (48,1 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese. Naopak podíl žen se na celkovém počtu nezaměstnaných meziměsíčně téměř ve všech okresech snížil. K nepatrnému zvýšení došlo pouze v okresech Prachatice (o 0,2 p. b.) a Strakonice (o 0,1 p. b.).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,0 % a lidé se zdravotním postižením 16,7 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji byl 2,7 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v únoru Jihočeský kraj na šesté pozici. Na první pozici bylo tradičně hlavní město Praha (1,9 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Moravskoslezský (4,8 %). Podíl nezaměstnaných osob byl na konci února 2019 v České republice na hodnotě 3,2 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci
jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V únoru 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 766 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 3,5 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 27,7 %. Meziroční nárůst lze sledovat téměř ve všech okresech kraje. Výjimku tvoří pouze okres Písek, kde počet volných pracovních míst klesl o 0,3 %. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů o 1 volné pracovní místo postupně snižuje.

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 28. 2. 2019

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 28. 2. 2019

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 28. 2. 2019 v Jihočeském kraji 0,7 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je patrné snížení (k 28. 2. 2018 – 1,0 uchazeč o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v únoru 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,3), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském (0,3) a Pardubickém kraji (0,3) a v hlavním městě Praze (0,3).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v únoru 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 937), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v únoru 2019 v Jihočeském kraji 43,1 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,2 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 28. 2. 2019, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 44,5 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 28. 2. 2019 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (54,3 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 44,1 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 1,4 % - aktualita v pdf
 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 •  

  Kontakt:

  Bc. et Bc. Jana Koštelová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: jana.kostelova@czso.cz
  tel.: 386 718 693 (450)