Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 12,3 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v březnu 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně výrazně snížil podíl nezaměstnaných osob a zároveň vzrostl počet volných pracovních míst. Ke konci března 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 13 124 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,8 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2018

V březnu 2018 bylo v Jihočeském kraji registrováno 13 124 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 722. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 26,2 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 34,1 %, také největší meziměsíční pokles počtu uchazečů byl v tomto okrese (-18,4 %; nejvíce v ČR). Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v kraji oproti březnu 2017 v okresech České Budějovice (- 1 046) a v okrese Tábor  (- 1 008).

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 89,3 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v březnu 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 1 886 osob a téměř 3,7 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 2 693 uchazečů, přičemž 541 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 42,4 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji lehce převažovali muži. Ti se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podíleli 50,4 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů v okrese Prachatice (58,0 %), nezaměstnaných žen bylo nejvíce v okrese Písek (52,7 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,1 % a lidé se zdravotním postižením 18,7 %.

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 3. 2018

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 3. 2018

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,8 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 1,2 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání byl v březnu Jihočeský kraj na páté pozici. Nejmenší podíl nezaměstnaných osob byl tradičně zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,2 %), naopak nejvyšší podíl uvedl Moravskoslezský kraj (5,4 %). Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci března 2018 v České republice na hodnotě 3,5 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V březnu 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 14 999 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 50,5 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje.

Snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo postupně snižuje. V Jihočeském kraji je již k dispozici více volných pracovních míst než uchazečů o práci. Na jedno volné pracovní místo připadal k 31. 3. 2018 v Jihočeském kraji 0,9 uchazeč o práci (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení výrazné (k 31. 3. 2017 – 1,8 uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo).

I ostatní kraje zaznamenávají nedostatek pracovní síly. V mezikrajském srovnání bylo v březnu roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (3,0), naopak nejmenší počet uchazečů o práci byl evidován v krajích Pardubickém a Plzeňském a v Hlavním městě Praze (0,4 uchazeče na 1 volné pracovní místo).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 3.  2018

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 3. 2018

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v březnu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v březnu 2018 v Jihočeském kraji 43,4 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 42,9 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 3. 2018, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli ze 43,6 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce ke konci března 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (39,5 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Proto došlo ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o téměř 38,1 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 12,3 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440