Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v dubnu 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil podíl nezaměstnaných osob o 13,8 %, naopak počet pracovních míst se nepatrně zvýšil. Ke konci dubna 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 9 364 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,0 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2019

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2019

K 30. dubnu 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 9 364 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 8 089. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 15,8 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres České Budějovice, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 21,0 %. V absolutním porovnání ubylo nejvíce uchazečů též v okrese České Budějovice – oproti dubnu 2018 zde bylo o 622 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 86,4 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v dubnu 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2 073 osob a 3 572 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 2 668 uchazečů, přičemž 1 084 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 43,1 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly v tomto měsíci ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 54,8 %, tj. meziměsíční zvýšení o 3,15 procentních bodů (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (57,2 %), nejnižší v okrese Prachatice (50,4 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,3 % a lidé se zdravotním postižením 20,4 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji byl 2,0 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v dubnu Jihočeský kraj na čtvrté pozici. Na první příčce se umístil kraj Pardubický (1,8 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Moravskoslezský (4,4 %). Podíl nezaměstnaných osob dosáhl na konci dubna 2019 v České republice hodnoty 2,7 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci
jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci dubna 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 19 205 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 4,0 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 19,7 %. Meziroční nárůst lze sledovat téměř ve všech okresech kraje. Výjimku tvoří pouze okres Písek, kde ale počet volných pracovních klesl pouze o 0,1 %. Nejzřetelněji se nárůst projevil v okrese Tábor, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrostl o 41,5 %. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo postupně snižuje.

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 4. 2019

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. 4. 2019 v Jihočeském kraji 0,5 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je patrné snížení (k 30. 4. 2018 – 0,7 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v dubnu 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,2), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci dubna 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 516), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,2 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 43,3 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,4 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. 4. 2019, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 39,1 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 30. 4. 2019 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (42,6 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 43,9 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil (komentář ve formátu PDF)
 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce nabízí:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Bc. et Bc. Jana Koštelová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: jana.kostelova@czso.cz
  tel.: 386 718 693