Počet uchazečů o zaměstnání se v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v květnu 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil podíl nezaměstnaných osob o 9,2 %, naopak počet pracovních míst se nepatrně zvýšil. Ke konci května 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 8 505 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 1,8 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2019

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2019

K 31. 5. 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 8 505 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 7 300. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 13,6 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Český Krumlov, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 19,8 %. V absolutním porovnání ubylo nejvíce uchazečů v okrese České Budějovice – oproti květnu 2018 zde bylo o 510 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 85,8 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v květnu 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 1 795 osob a 2 654 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 810 uchazečů, přičemž 859 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 42,6 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly v tomto měsíci ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 55,7 %, tj. meziměsíční zvýšení o 0,9 procentních bodů (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (58,1 %), nejnižší v okrese Tábor (55,0 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství  4,5 % a lidé se zdravotním postižením 21,0 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji byl 1,8 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v květnu Jihočeský kraj na druhé pozici. Na první příčce se umístil kraj Pardubický (1,7 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl tradičně kraj Moravskoslezský (4,2 %). Podíl nezaměstnaných osob dosáhl na konci května 2019 v České republice hodnoty 2,6 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci  jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci května 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 19 678 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 2,5 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 16,3 %. Meziroční nárůst lze sledovat ve všech okresech kraje. Nejzřetelněji se nárůst projevil v okrese Tábor, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrostl o 38,0 %. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na jedno volné pracovní místo postupně snižuje.

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 5. 2019

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 5. 2019

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 5. 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je patrné snížení (k 31. 5. 2018 – 0,6 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v květnu 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,0), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci května 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 387), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 43,3 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,4 let)

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 5. 2019, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 38,6 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 31. 5. 2019 evidování kratší dobu než 3 měsíce (44,2 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 43,3 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete:
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil - komentář v pdf
 •  

  Kontakt:

  Bc. et Bc. Jana Koštelová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: jana.kostelova@czso.cz
  tel.: 386 718 693