Počet uchazečů o zaměstnání se v dubnu v kraji meziměsíčně snížil o 15,2 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v dubnu 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně výrazněji snížil počet nezaměstnaných osob (-2 000) a naopak vzrostl počet volných pracovních míst (+1 046). Ke konci dubna 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 11 124 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,4 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 4. 2018

V dubnu 2018 bylo v Jihočeském kraji registrováno 11 124 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 9 791. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 26,1 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 33,7 %, také největší meziměsíční pokles počtu uchazečů byl v tomto okrese (-26,4 %; nejvíce v ČR). Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v kraji oproti dubnu minulého roku v okresech Tábor (- 924) a  České Budějovice (- 828).

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 88 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v dubnu 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2 049 osob a více než 4 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 3 027 uchazečů, přičemž 836 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 37,8 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji lehce převažovaly tento měsíc ženy a na celkovém počtu všech nezaměstnaných se podílely 53,4 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (56,6 %), nezaměstnaných mužů bylo nejvíce v okrese Prachatice (52,5 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,4 % a lidé se zdravotním postižením 20,9 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,4 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 0,4 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání byl v dubnu Jihočeský kraj opět na páté pozici. Nejmenší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán v Plzeňském, Pardubickém a Hlavním městě Praze (2,1 %), naopak nejvyšší podíl uvedl Moravskoslezský kraj (5,1 %). Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci dubna 2018 v České republice na hodnotě 3,2 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V dubnu 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 16 045 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 7 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 54 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje.

Snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo postupně snižuje. V Jihočeském kraji je již k dispozici podstatně více volných pracovních míst než uchazečů o práci. Na jedno volné pracovní místo připadal k 30. 4. 2018 v Jihočeském kraji 0,7 uchazeč o práci (5. nejnižší počet mezi kraji).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 4.  2018

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 4. 2018

I ostatní kraje zaznamenávají nedostatek pracovní síly. V mezikrajském srovnání bylo v dubnu roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (2,7), naopak nejmenší počet uchazečů o práci byl evidován v Pardubickém a Plzeňském kraji (0,3 uchazeče na 1 volné pracovní místo).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v dubnu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,4 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v dubnu 2018 v Jihočeském kraji 42,4 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,0 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. 4. 2018, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli ze 40,6 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce ke konci dubna 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (35,8 % z celkového počtu). Díky situaci na trhu práce, kdy nabídka volných pracovních míst je velká, došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o téměř 38,8 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 4. 2018
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v dubnu v kraji meziměsíčně snížil o 15,2 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440