Počet uchazečů o zaměstnání se v červnu v kraji meziměsíčně snížil o 6,9 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v červnu 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně výrazněji snížil počet nezaměstnaných osob (- 679) a naopak vzrostl počet volných pracovních míst (+1 560). Ke konci června 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 9 163 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 1,9 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2018

V červnu 2018 bylo v Jihočeském kraji registrováno 9 163 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 7 919. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 29,2 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Písek, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 38,6 % a nejmenší meziměsíční pokles počtu uchazečů byl v okrese Strakonice (-22,9 %).         V absolutních číslech nejvíce uchazečů ubylo v kraji oproti červnu minulého roku v okresech České Budějovice (- 826) a Tábor (- 775).

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 86,4 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v červnu 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 1 719 osob a téměř 2 400 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 452 uchazečů, přičemž 471 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 36,6 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly tento měsíc ženy a na celkovém počtu všech nezaměstnaných se podílely 56,2 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (59,8 %), nezaměstnaných mužů bylo nejvíce v okresech Tábor a Strakonice (44,9 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,0 % a lidé se zdravotním postižením 22,6 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 1,9 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 0,2 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání byl v červnu Jihočeský kraj na třetí pozici. Nejmenší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán v Pardubickém (1,8 %) a Plzeňském kraji (1,9 %), naopak nejvyšší podíl uvedl Moravskoslezský kraj (4,7 %). Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci června 2018 v České republice na hodnotě 2,9 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2018

V červnu 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 481 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 9,2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 50,2 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje.

Snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo postupně snižuje. V Jihočeském kraji je již k dispozici podstatně více volných pracovních míst než uchazečů o práci. Na jedno volné pracovní místo připadal k 30. 6. 2018 v Jihočeském kraji 0,5 uchazeč o práci (4. nejnižší počet mezi kraji).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 6. 2018

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 6. 2018

I ostatní kraje zaznamenávají nedostatek pracovní síly. V mezikrajském srovnání bylo v červnu roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (2,3), naopak nejmenší počet uchazečů o práci byl evidován v Pardubickém kraji (0,2 uchazeče na 1 volné pracovní místo).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v červnu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,2 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v červnu 2018 v Jihočeském kraji 43,5 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,2 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. 6. 2018, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli z 38,5 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce ke konci června 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (39,8 % z celkového počtu). Díky situaci na trhu práce, kdy nabídka volných pracovních míst je velká, došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii 9 - 12 měsíců (pokles o téměř 40 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v červnu v kraji meziměsíčně snížil o 6,9 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Mgr. Dana Školaudy
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: dana.skolaudy@czso.cz
  tel.: 386 718 693