Počet uchazečů o zaměstnání se v červenci v kraji meziměsíčně zvýšil o 3,9 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v červenci 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně zvýšil (od ledna 2018 poprvé) počet nezaměstnaných osob (+ 356), zároveň vzrostl i počet volných pracovních míst (+366). Ke konci července 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 9 519 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 2,0 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 7. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 7. 2018

V červenci 2018 bylo v Jihočeském kraji registrováno 9 519 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 8 350. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 28,3 %. Počty uchazečů o zaměstnání se meziročně snížily ve všech okresech kraje. Největší snížení zaznamenal okres Písek, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 34,8 % a nejmenší meziměsíční pokles počtu uchazečů byl v okrese Strakonice (-21,3 %). Ve srovnání s minulým měsícem však ve všech okresech kraje, kromě  okresu Český Krumlov, nezaměstnaných přibilo. Absolutně nejvíce uchazečů přibylo v kraji oproti červnu tohoto roku v okresech Strakonice (+ 111) a Písek (+ 107).

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 87,7 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v červenci 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2 195 osob a téměř 1 839 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 961 uchazečů, přičemž 307 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 39,2 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly tento měsíc ženy a na celkovém počtu všech nezaměstnaných se podílely 58,2 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (61,8 %), nezaměstnaných mužů bylo nejvíce v okrese Český Krumlov (42,9 %) a Strakonice (42,7 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství5,0 % a lidé se zdravotním postižením 21,4 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,0 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 0,1 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání byl v červenci Jihočeský kraj na první pozici společně s krajem Pardubickým a Plzeňským (2,0 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl Moravskoslezský kraj (4,8 %). Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci července 2018 v České republice na hodnotě 3,1 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V červenci 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 847 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 51,3 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje.

V červenci 2018 se zvýšil jak počet nezaměstnaných, tak počet volných pracovních míst, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo zůstává stejný jako v předchozím měsíci. V Jihočeském kraji je již k dispozici podstatně více volných pracovních míst než uchazečů o práci. Na jedno volné pracovní místo připadal k 31. 7. 2018 v Jihočeském kraji 0,5 uchazeč o práci (4. nejnižší počet mezi kraji).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 7. 2018

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 7. 2018

I ostatní kraje zaznamenávají nedostatek pracovní síly. V mezikrajském srovnání bylo v červenci roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (2,4), naopak nejmenší počet uchazečů o práci byl evidován v Pardubickém kraji (0,2 uchazeče na 1 volné pracovní místo).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v červenci 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v červenci 2018 v Jihočeském kraji 43,1 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,0 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 7. 2018, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli z 37,5 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce ke konci července 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (43,5 % z celkového počtu). Díky situaci na trhu práce, kdy nabídka volných pracovních míst je velká, došlo meziročně ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii rok a více (pokles o téměř 42 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v červenci v kraji meziměsíčně zvýšil o 3,9 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Mgr. Dana Školaudy
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: dana.skolaudy@czso.cz
  tel.: 386 718 693