Počet ekonomických subjektů v kraji meziročně mírně vzrostl

 

V Jihočeském kraji bylo k 31. 12. 2018 registrováno celkem 166 419 ekonomických subjektů.

Podle právní formy se téměř 80 % z nich řadilo mezi fyzické osoby (celkem 132 237), kdy nejvyšší podíl ekonomických subjektů – fyzických osob, při pohledu do jednotlivých okresů, byl zaznamenán v okrese Tábor (81,6 %), naopak nejmenší byl v okrese České Budějovice (76,8 %). Celkově 88,3 % fyzických osob podnikalo podle živnostenského zákona a nejvyšší podíl živnostníků byl v roce 2018 zaznamenán v okrese Tábor (88,9 %), naopak nejméně živnostníků bylo v okrese Prachatice a Strakonice (86,9 %). V souhrnu fyzických osob bylo registrováno také 5 157 zemědělských podnikatelů a právě na Prachaticku byl jejich podíl nejvyšší; naopak nejnižší byl v okrese České Budějovice.

Z 34 182 registrovaných právnických osob připadala více než polovina (50,2 %) na obchodní společnosti, kdy nejvyšší zastoupení měly tyto společnosti v okrese České Budějovice (60,0 %), nejméně v okrese Strakonice (39,9 %). Mezi obchodními společnostmi převažovala právní forma společnost s ručením omezeným (93,7 %). Tato právní forma byla v souhrnu obchodních společností nejvíce zastoupena v okrese Český Krumlov, nejméně v okrese Strakonice. Právnických osob typu akciová společnost bylo ke konci roku 2018 v kraji celkem 722 a téměř polovina z nich měla sídlo v okrese České Budějovice (48,3 %).

V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k mírnému nárůstu počtu subjektů (o 0,9 %), což odpovídá dlouhodobému trendu. Nejvyšší podílový nárůst byl zaznamenán u společností s ručením omezeným (+3,5 %), nicméně nebyl tak vysoký jako v předchozím roce. Počet akciových společností se naopak lehce snížil (-0,7 %).

Graf  Ekonomické subjekty podle základní právní formy k 31. 12. 2018 v Jihočeském kraji

Graf Ekonomické subjekty podle základní právní formy k 31. 12. 2018 v Jihočeském kraji

Podle počtu zaměstnanců převažovaly v kraji subjekty bez zaměstnanců a subjekty, které počet zaměstnanců nesdělily (91,1 %). Ze subjektů, které počty zaměstnanců uvedly, v kraji tvořily většinu tzv. mikropodniky s 1-9 zaměstnanci. Velkých podniků (nad 250 zaměstnanců) bylo v kraji registrováno 121 a téměř polovina z nich měla sídlo v okrese České Budějovice.

Oproti stavu k 31. 12. 2017 poklesl ve všech okresech kraje podíl mikropodniků (1-9 zaměstnanců), celkem v kraji o 1,1 %, pouze v okrese Tábor se jejich počet nezměnil. Naopak došlo k nárůstu podílu středních podniků o 2,1 %, kromě okresu Jindřichův Hradec, kde byl zaznamenán úbytek středně velkých společností. Ostatní změny jsou v poměru k celkovému počtu subjektů zanedbatelné.

Tab. Ekonomické subjekty v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2018

Tab. Ekonomické subjekty v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2018

Dalším hlediskem, podle něhož lze počty subjektů porovnávat, je převažující činnost. V kraji nejvíce subjektů uvedlo jako převažující některou z obchodních činností (18,5 %), dále byly více zastoupeny subjekty ve stavebnictví (12,9 %), případně v průmyslu a oboru profesní, vědecké a technické činnosti (12,2 %). Poměrně vysoké zastoupení mají také podnikatelé v zemědělství (7,2 %) a stravování, pohostinství a ubytování (7,1%).

Ve většině sledovaných ekonomických činností byl v kraji zaznamenán meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů, naopak mírný úbytek byl zjištěn v oblasti obchodu, peněžnictví a pojišťovnictví, ve veřejné správě a zdravotnictví.

 • Počet ekonomických subjektů v kraji meziročně mírně vzrostl - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440