Počet cest českých občanů do ciziny meziročně klesl o dvě třetiny

 

Koncem března 2021 ČSÚ zveřejnil informace o tom, kam občané České republiky jezdili ve svém volném čase během roku 2020. Údaje pocházejí z výsledků Výběrového šetření cestovního ruchu.

Opatření zavedená v roce 2020 v souvislosti s vývojem pandemie koronaviru významně utlumila cestování českých občanů ve volném čase mimo jejich obvyklé prostředí. K největšímu poklesu cestovatelských aktivit došlo vlivem nouzového stavu ve 2. a 4. čtvrtletí.

V celoročním úhrnu se v roce 2020 počet kratších i delších cest českých občanů oproti roku 2019 snížil o více než 30 %; zvlášť výrazně byly omezeny cesty do zahraničí. Preference občanů se však nezměnily. Za hranice nejčastěji cestovali na delší pobyty do Chorvatska a na kratší cesty na Slovensko, v tuzemsku byl nejčastějším cílem cest Středočeský kraj.

Tyto a mnohé další informace vznikly zpracováním Výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR), při kterém jsou členové náhodně vybraných domácností dotazováni na soukromé a služební cesty mimo obvyklé prostředí (bydliště, internát apod.). Zveřejněné údaje rozdělují cesty podle místa na tuzemské a zahraniční, soukromé cesty se dále rozlišují podle délky trvání na delší (se čtyřmi a více noclehy) a kratší (s jedním až třemi noclehy). Výsledky šetření jsou přepočteny na populaci České republiky ve věku 15 a více let.

Ve svém volném čase uskutečnili občané ČR ve věku 15 a více let podle výsledků VŠCR v roce 2020 celkem 9,3 mil. delších a 13,4 mil. kratších soukromých cest, oproti roku 2019 se počet delších cest snížil o 4,2 mil. a počet kratších cest o 6,6 mil. Většina soukromých cest vedla po tuzemsku. Za hranice Česka směřovalo pouze 18 % delších cest a 4 % kratších cest. Kvůli pandemii koronaviru byly v roce 2020 tyto podíly oproti předchozímu roku poloviční.

V roce 2020 vyjeli občané ČR v tuzemsku na 7,6 mil. delších a 12,8 mil. kratších cest. Oproti roku 2019 došlo k poklesu o 9,2 %, resp. 30,2 %. Útlum cestování byl patrný po celý rok, s výjimkou delších cest ve 3. čtvrtletí. Prázdninové uvolnění restrikcí a doporučení trávit letní dovolenou raději v tuzemsku vedlo ke zvýšenému zájmu o pobyty v Česku. Počet tuzemských delších cest ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl o 11,0 %. Celkem jich bylo realizováno 4,7 mil., což představovalo 62 % z celoročního úhrnu.

Tuzemské cesty občanů České republiky starších 15 let mířily nejčastěji do míst ve Středočeském kraji (18,0 % delších a 18,7 % kratších cest). Střední Čechy se dlouhodobě umísťují v čele žebříčku krajů jak podle počtu kratších cest, zahrnující i víkendové pobyty na chatách a chalupách, tak i podle počtu delších cest. Na druhém místě se v počtu delších cest umístil Jihočeský kraj, do kterého směřovalo 15,2 % delších cest. V počtu kratších cest náleželo druhé místo Jihomoravskému kraji s podílem 9,5 %. Těsně za ním s podílem 9,3 % byl na třetím místě Jihočeský kraj.

Tab. 1 Delší a kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2020
Zdroj: ČSÚ, VŠCR
Tab. 1 Delší a kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2020

Většina krajů zaznamenala meziroční pokles počtu tuzemských delších cest, relativně nejhlubší byl v Libereckém kraji (−46,8 %). Ve čtyřech krajích počet delších cest meziročně vzrostl. Počet delších cest směřujících do Jihočeského kraje poklesl jen mírně a vzhledem k delším pobytům počet přenocování při těchto cestách meziročně vzrostl o 3,2 %.

Graf 1 Delší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace
Zdroj: ČSÚ, VŠCR
Graf 1 Delší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace

Počet tuzemských kratších cest podle cílové destinace ve všech krajích meziročně klesl, relativně nejhlouběji – o více než polovinu – se propadl v hl. m. Praze a v Libereckém kraji. Počet tuzemských kratších cest směřujících do Jihočeského kraje se meziročně snížil o 28,5 %.

Graf 2 Kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace
Zdroj: ČSÚ, VŠCR
Graf 2 Kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace

V roce 2020 byly podniknuty delší tuzemské cesty především za účelem rekreace či dovolené (80 %) a návštěvy příbuzných či známých (18 %). Oproti předchozím rokům se snížil podíl cest za účelem návštěvy příbuzných a známých ve prospěch rekreace a dovolené. Podobně ve struktuře cest podle typu ubytování klesl podíl cest s ubytováním u příbuzných a známých ve prospěch ostatních typů ubytování. V roce 2020 byla vlastní rekreační zařízení využita při 34 % delších cest, příbuzní či známí při 26 % cest, hotely a podobná zařízení využilo 20 % delších cest. Hlavním dopravním prostředkem byla osobní motorová vozidla včetně motocyklů (při 90 % delších cest). Většina delších cest byla organizována individuálně (94 %).

Obvyklou pohnutkou kratších tuzemských cest byla rekreace, dovolená a volný čas (52 %) nebo návštěva příbuzných či známých (47 %). Z hlediska typu ubytování šlo nejčastěji o nocleh u příbuzných či známých (51 %) a ve vlastním rekreačním zařízení (33 %). K dopravě byla jako hlavní prostředek použita osobní motorová vozidla včetně motocyklů (88 %), v menší míře vlak či autobus (7 %, resp. 4 %).

Tab. 2 Delší a kratší cesty rezidentů do zahraničí v roce 2020
Zdroj: ČSÚ, VŠCR
Tab. 2. Delší a kratší cesty rezidentů do zahraničí v roce 2020

Kvůli pandemii koronaviru se na cesty mimo republiku vydávali čeští občané v podstatně menší míře než dříve. Ve srovnání s rokem 2019 se počet cest do zahraničí snížil o dvě třetiny. Čeští občané ve věku 15 a více let se v roce 2020 vydali do zahraničí na 1,6 mil. delších cest a 0,6 mil. kratších cest. Většinou směřovali do zemí Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že všechny údaje z VŠCR, tedy i údaje o výjezdech českých občanů do zahraničí, vznikly zpracováním výběrového šetření, zveřejňuje ČSÚ informace pouze za země, pro které dopočet dává spolehlivé výsledky. Z důvodu malého počtu výjezdů do zahraničí v roce 2020 je počet těchto zemí nejnižší od začátku šetření. V roce 2020 jsou výsledky za zahraniční delší cesty publikovatelné pro cesty do Chorvatska, Rakouska a na Slovensko, za zahraniční kratší cesty pak pouze za cesty na Slovensko.

Graf 3 Delší a kratší cesty rezidentů do zahraničí podle cílové destinace
Zdroj: ČSÚ, VŠCR
Graf 3 Delší a kratší cesty rezidentů do zahraničí podle cílové destinace

Pro české občany je pro výběr dovolené (se 4 a více noclehy) dlouhodobě volbou číslo jedna Chorvatsko. V roce 2020 tam trávilo svou dovolenou více než 400 tis. našich občanů ve věku 15 a více let. Každý čtvrtý Čech, který vyrazil v roce 2020 do zahraničí na víc než 5 dní, zamířil právě tam. Druhé a třetí v Česku nejoblíbenější bylo dlouhodobě Slovensko a Itálie. Slovensko na druhém místě figurovalo i v roce 2020 s počtem 353 tis. cest. Údaje za cesty do Itálie v roce 2020 nejsou publikovatelné. A tak patří třetí místo Rakousku, kam na dovolenou vyrazilo 275 tis. českých občanů.

Delší zahraniční cesty byly v roce 2020 podniknuty zejména za účelem rekreace a dovolené (85 %) s ubytováním v hotelu (53 %). Hlavním dopravním prostředkem bylo nejčastěji osobní motorové vozidlo (69 %). Podle způsobu organizace bylo 65 % delších cest organizováno individuálně, z 25 % šlo o zájezd s cestovní kanceláří. Průměrná zahraniční delší cesta uskutečněná v roce 2020 měla 7,8 přenocovánívýdaje na ni činily 12 181 Kč.

Kratší cesty českých občanů do zahraničí mířily ve volném čase jako obvykle nejčastěji na Slovensko. V roce 2020 tam vedlo 317 tis. cest, tedy každá druhá zahraniční kratší cesta.

Kratší zahraniční cesty byly převážně uskutečněné za účelem rekreace a trávení volného času (67 %), s ubytováním v hotelech a podobných zařízeních (46 %) či u příbuzných nebo známých (42 %). K dopravě byla použita především osobní motorová vozidla (80 %). Většina z cest byla organizována individuálně (83 %). Průměrná zahraniční kratší cesta měla 2,4 přenocovánívýdaje na ni činily 4 368 Kč.

 • Počet cest českých občanů do ciziny meziročně klesl o dvě třetiny (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Delší a kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2020
 • Tab. 2 Delší a kratší cesty rezidentů do zahraničí v roce 2020
 • Další informace:
 • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  (tabulky 4.1.0 až 4.4.2)
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  Tel.: 386 718 690