Počátek roku 2022 přinesl v cestovním ruchu oživení

 

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje se v 1. čtvrtletí 2022 ubytovalo 154 tis. hostů. Většinu z nich tvořili návštěvníci z ČR, ze zahraničí přijelo necelých 16 % hostů. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021, kdy kvůli koronaviru a nouzovému stavu došlo k dramatickému propadu návštěvnosti kraje, znamenají tato čísla slibný obrat ve vývoji turizmu.

Indexy meziročního vývoje byly v porovnání s 1. čtvrtletím 2021, kdy cestovní ruch prakticky neexistoval, nezvykle vysoké. Celkový počet návštěvníků ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje vzrostl meziročně na devítinásobek, přitom počet tuzemských hostů se zvýšil více než osmkrát a počet cizinců téměř čtrnáctkrát.

Výkony HUZ se ale zatím nepřiblížily objemu před pandemií. Do celkového počtu hostů z 1. čtvrtletí 2019 jim chybělo 35 %. Výpadek domácích hostů na předcovidovou dobu již byl menší (−11 %), zato deficit zahraničních návštěvníků byl stále značný (−73 %). Ztráty v počtech přenocování oproti 1. čtvrtletí 2019 byly mělčí. Celkový rozdíl představoval 20 %, počet nocí domácích hostů byl nižší o 7 % a zahraničních hostů o 59 %.

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2012 až 2022 podle měsíců
Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2012 až 2022 podle měsíců

Podle měsíčních hodnot se nejméně cestovalo v lednu, kdy počet tuzemských návštěvníků za lednem 2019 zaostával o 28 %. V únoru a březnu, i díky zimním prázdninám a zimní lyžařské sezóně, se objem domácí klientely přiblížil době před pandemií, ztrácel na ni již jen 4 %. Výpadek zahraničních hostů však po všechny tři měsíce dosahoval více než 70 %.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2022
Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2022

V 1. čtvrtletí 2022 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo 24 tis. cizinců, většinou z evropských zemí (92 %). V čele zahraniční návštěvnosti, jak podle počtu hostů, tak podle počtu přenocování, bylo tradičně Německo (oba podíly 26 %). Na druhém a třetím místě podle počtu hostů byli Slováci a Rakušané, čtvrté místo obsadilo Nizozemsko. V pomyslném žebříčku podle počtu přenocování si Nizozemci, kteří přijížděli na nejdelší pobyty, své umístění vylepšili a posunuli se s podílem 24 % na druhé místo za Němce.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2022 podle zemí
Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2022 podle zemí

Na pátém místě se podle počtu hostů i jejich přenocování umístili Ukrajinci. V první desítce zemí byli jediní, jejichž návštěvnost překonala výsledky z doby před pandemií. Na tomto místě je třeba zmínit, že do celkových výsledků návštěvnosti byly započítány údaje týkající se těch ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Výsledky za HUZ v sobě zahrnují i údaje za lázeňská HUZ. Také jejich provoz výrazně poznamenala pandemie koronaviru. Počet hostů ubytovaných v jihočeských lázeňských HUZ se meziročně zvýšil zhruba dva a půl krát na 7,7 tis. osob. Ty se v lázních zdržely na 86 tis. nocí. Klientelu jihočeských lázeňských HUZ tvořili vesměs (z 99 %) hosté z tuzemska. V průměru byl každý rezident v lázních ubytován na 11,2 noci.

Tuzemští lázeňští hosté se v 1. čtvrtletí 2022 podíleli na celkovém počtu rezidentů ubytovaných v jihočeských HUZ ze 6 % a na počtu přenocování zásluhou dlouhých pobytů z více než 20 %.

Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

 

HUZ celé České republiky se v 1. čtvrtletí 2022 v meziročním srovnání zvýšil počet ubytovaných hostů desetkrát a počet přenocování více než sedmkrát. Na 1. čtvrtletí 2019 však republika zejména kvůli výpadku zahraničních hostů ztrácela 29 %, resp. 26 %. Počet rezidentů již hodnot před pandemií koronaviru téměř dosáhl, zaostal za nimi pouze o 2,8 %, a v počtu přenocování je již převýšil.

Z regionů nejvíce hostů na největší počet přenocování tradičně přilákalo hlavní město Praha, kterou navštěvují zejména cizinci. Na druhém a třetím místě se v pomyslném regionálním žebříčku umístily kraje, které díky lyžařským podmínkám mívají silnou zimní sezónu, Královéhradecký a Liberecký. Na rozdíl od Prahy se v těchto dvou krajích o celkovou návštěvnost zasloužili především rezidenti, kteří zde svým počtem i počtem přenocování již překonali objemy z 1. čtvrtletí 2019. To se podařilo ještě Karlovarskému kraji, kde tuzemští hosté alespoň částečně nahradili výpadek cizinců.

Tab. 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
Tab. 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Jihočeský kraj se v pomyslném regionálním žebříčku umístil počtem hostů i jejich přenocování na sedmém místě. K celorepublikovým výsledkům přispěl zhruba 6 %.