Oživení cestovního ruchu pokračovalo i začátkem roku 2023

 

V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje se v 1. čtvrtletí 2023 ubytovalo 193 tis. hostů na 542 tis. nocí. Většinu z návštěvníků tvořili domácí hosté, cizinci se na počtu hostů podíleli z více než jedné čtvrtiny a na počtu přenocování z jedné pětiny.

Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2022 se počet hostů v jihočeských HUZ zvýšil o čtvrtinu, tuzemských návštěvníků bylo o necelou desetinu více, počet cizinců se zdvojnásobil. Výkony HUZ ale dosud zaostávaly za objemy před pandemií, když do celkového počtu hostů z 1. čtvrtletí 2019 jim chybělo 19 %. Výpadek domácích hostů na předcovidovou dobu již byl téměř odstraněn (−2,5 %), avšak stále ještě chyběla téměř polovina zahraničních návštěvníků (−45 %). Ztráta v počtu přenocování oproti 1. čtvrtletí 2019 byla mělčí. Celkový rozdíl představoval necelých 10 %, počet nocí rezidentů byl téměř shodný, ale výpadek u nerezidentů byl třetinový.

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2012 až 2023 podle měsíců

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2012 až 2023 podle měsíců

V 1. čtvrtletí bývá podle měsíčních hodnot nejmenší turistický ruch v lednu. I přes vysoký meziroční lednový nárůst počtu hostů to aktuální hodnoty potvrdily. V únoru a březnu bývá návštěvnost zásluhou zimních prázdnin a zimní lyžařské sezóny vyšší. Počet tuzemských hostů v těchto dvou měsících předpandemickou úroveň již vyrovnal, počet zahraničních hostů, i přes téměř dvojnásobný meziroční nárůst, na ni dosáhl jen z poloviny.

V 1. čtvrtletí 2023 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo 51 tis. cizinců na 106 tis. nocí, to znamenalo v průměru 2 noci na hosta. Většina nerezidentů pocházela z evropských zemí (74 %), ale jejich převaha již není tak drtivá jako při pandemii. Do HUZ kraje se začali vracet hosté z Asie, především Tchaj-wanci a Jihokorejci.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2023
Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2023

V čele zahraniční návštěvnosti jižních Čech byli  Němci, s podílem na počtu hostů 24 % a na počtu přenocování 31 %. Na druhé a třetí místo se v počtu hostů vyšvihli Tchaj-wanci a Jihokorejci, kteří ale počtem přenocování obsadili kvůli krátkým pobytům pátou a šestou příčku. Na druhém místě v počtu přenocování byli zásluhou nejdelších pobytů Nizozemci, za nimi se umístili Rakušané a Slováci.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2023 podle zemí

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2023 podle zemí

 Mezi nerezidenty se v popředí podle počtu hostů a přenocování umístili Ukrajinci, jejichž návštěvnost téměř trojnásobně převýšila hodnoty z doby před pandemií. Zde je na místě zmínit, že do celkových výsledků návštěvnosti byly započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Výsledky za HUZ v sobě zahrnují i údaje za lázeňská ubytovací zařízení. Počet hostů ubytovaných v jihočeských lázních se meziročně zvýšil o 8 % a počet jejich přenocování o 11 %, za předcovidovým počtem přenocování zaostával o 3 %. V lázeňských HUZ jižních Čech se v 1. čtvrtletí 2023 ubytovalo 8,2 tis. osob na 95 tis. nocí. Klientelu tvořili vesměs (z 99 %) hosté z tuzemska. V průměru byl každý rezident v lázních ubytován na 11,6 noci.

Tuzemští lázeňští hosté se v 1. čtvrtletí 2023 podíleli na celkovém počtu rezidentů ubytovaných v jihočeských HUZ z 6 % a na počtu přenocování zásluhou dlouhých pobytů z téměř 22 %.

Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2023

HUZ celé České republiky se v 1. čtvrtletí 2023 oproti stejnému období minulého roku zvýšil počet ubytovaných hostů o více než třetinu a počet přenocování o více než čtvrtinu, to vše zejména díky zahraniční klientele. K dosažení výsledků 1. čtvrtletí 2019 však nerezidentům a jejich přenocování chybělo ještě téměř 20 %, což se promítlo i do výpadku celkového počtu hostů a jejich přenocování (−5 %, resp. −7 %). Počet rezidentů a jejich noclehů již hodnoty před pandemií překročil (+7 %, resp. +5 %).

Z regionů nejvíce hostů na největší počet přenocování tradičně přilákalo hlavní město Praha, do kterého míří zejména cizinci, aktuálně s podílem 74 % na celkovém počtu ubytovaných hostů. Druhé místo v pomyslném regionálním žebříčku podle počtu hostů i jejich přenocování obsadil Královéhradecký kraj, který díky horským podmínkám mívá silnou zimní sezónu. Za jeho vysokou návštěvností stáli především rezidenti.

porovnání se stejným obdobím minulého roku se počet ubytovaných hostů ve všech krajích zvýšil, zejména zásluhou přírůstku nerezidentů V porovnání s ním byl přírůstek počtu rezidentů podstatně nižší. V Libereckém a Královéhradeckém kraji, kde byla loňská zimní sezóna mimořádně zdařilá, dokonce počet rezidentů poklesl. Tyto kraje spolu s Olomouckým a Zlínským krajem zaznamenaly navíc mírný meziroční pokles počtu přenocování vlivem nižšího počtu přenocování rezidentů.

Většina krajů stále ještě zaostává za výsledky 1. čtvrtletí 2019, ale v krajích Středočeském a Plzeňském a Kraji Vysočina se již ubytovalo více hostů na větší počet nocí.

Tab. 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2023
Tab. 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2023

Jihočeský kraj se v pomyslném regionálním žebříčku umístil počtem hostů i jejich přenocování na sedmém a šestém místě. K celorepublikovým výsledkům přispěl 5 %.