SO ORP Tábor

 


  • Administrativní mapa správního obvodu ORP Tábor
  • Geografická mapa správního obvodu ORP Tábor
  • Data k 31. 12. 2021

  • Souhrnná charakteristika SO ORP Tábor
  • Demografické údaje a podíl nezaměstnaných v obcích SO ORP Tábor
  • Charakteristika obcí SO ORP Tábor
  • Podnikatelská sféra a bytová výstavba v obcích SO ORP Tábor
  • Technická a občanská vybavenost obcí k 31. 12. 2016
  • Časová řada od roku 2001
  • Vybrané ukazatele za SO ORP Tábor