SO ORP Kaplice

 


  • Administrativní mapa správního obvodu ORP Kaplice
  • Geografická mapa správního obvodu ORP Kaplice
  • Data k 31. 12. 2020
  • Souhrnná charakteristika SO ORP Kaplice
  • Demografické údaje a podíl nezaměstnaných v obcích SO ORP Kaplice
  • Charakteristika obcí SO ORP Kaplice
  • Podnikatelská sféra a bytová výstavba v obcích SO ORP Kaplice
  • Technická a občanská vybavenost obcí k 31. 12. 2016
  • Časová řada od roku 2001
  • Vybrané ukazatele za SO ORP Kaplice