Organizační statistika v Jihočeském kraji v roce 2017

 

V Jihočeském kraji bylo k 31. 12. 2017 registrováno 164 927 podnikatelských subjektů.

Podle právní formy se téměř 80 % z nich řadilo mezi fyzické osoby (celkem 131 438), kdy nejvyšší podíl ekonomických subjektů – fyzických osob byl v okrese Tábor (81,8 %), naopak nejmenší v okrese České Budějovice (76,9 %). Celkově 88,2  % fyzických osob podnikalo podle živnostenského zákona a nejvyšší podíl živnostníků byl v roce 2017 zaznamenán v okrese Tábor (88,8 %), naopak nejméně bylo živnostníků v okrese Prachatice (86,7 %). V souhrnu fyzických osob bylo registrováno také 5 064 zemědělských podnikatelů (3,9 %) a právě na Prachaticku byl jejich podíl nejvyšší (6,5 %); naopak nejnižší v okrese České Budějovice (2,2 %).

Z 33 489 registrovaných právnických osob připadala skoro polovina (49,6 %) na obchodní společnosti, kdy nejvyšší zastoupení měly v okrese České Budějovice (59,6 %), nejméně v okrese Strakonice (39,4 %). Mezi obchodními společnostmi převažovala právní forma společnost s ručením omezeným (93,3 %). Tato právní forma společnosti byla nejvíce zastoupena v okrese Český Krumlov (95,8 %), nejméně v okrese Strakonice (92,5 %). Právnických osob typu akciová společnost bylo ke konci roku 2017 v kraji celkem 727 a téměř jedna polovina z nich měla sídlo v okrese České Budějovice (48,1 %).

V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k mírnému nárůstu počtu subjektů (o 0,9 %), což odpovídá dlouhodobému trendu. Nejvyšší podílový nárůst byl zaznamenán u společností s ručením omezeným (+5,4 %), naopak ubyly akciové společnosti (-2,8 %).

Graf  Ekonomické subjekty podle základní právní formy k 31. 12. 2017 v Jihočeském kraji

Graf Ekonomické subjekty podle základní právní formy k 31. 12. 2017 v Jihočeském kraji

Podle počtu zaměstnanců převažovaly v kraji subjekty bez zaměstnanců a subjekty, které počet zaměstnanců neuvedly (90,9 %). Ze subjektů, které počty zaměstnanců uvedly, v kraji tvořily většinu tzv. mikropodniky s 1-9 zaměstnanci. Velkých podniků (nad 250 zaměstnanců) bylo v kraji registrováno 120 a téměř polovina z nich měla sídlo v okrese České Budějovice.

Oproti stavu k 31. 12. 2016 poklesl v kraji podíl mikropodniků (1-9 zaměstnanců) v kraji o 2 %, zejména v okrese Strakonice (- 8,1 %). Naopak došlo k nárůstu podílu velkých podniků o 4,3 %, nejvíce v okrese Tábor. Ostatní změny jsou v poměru k celkovému počtu subjektů zanedbatelné.

Dalším hlediskem, podle něhož lze počty subjektů porovnávat, je převažující činnost. V kraji nejvíce subjektů uvedlo jako převažující některou z obchodních činností (18,8 %), stavebnictví (12,9 %) případně průmysl a profesní, vědecké a technické činnosti (12,1 %). Poměrně vysoké zastoupení mají také podnikatelé v zemědělství (7,2 %) a stravování, pohostinství a ubytování (7,1%).

Ve všech sledovaných ekonomických činnostech byl v kraji zaznamenán meziroční nárůst, pouze u podnikatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví byl oproti minulému roku pokles o 48 % a nepatrně také v oblasti veřejné správy a obrany (-0,1 %).

Tab. Ekonomické subjekty v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2017

Tab. Ekonomické subjekty v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2017

 • Organizační statistika v Jihočeském kraji v roce 2017 - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440